Municipality Cities #GURS %Conflated #Dups #DLed #Upd. #Match #UnMatch #Del #Add %Done
Ajdovščina |Ajdovščina|Batuje|Bela|Brje|Budanje|Cesta|Col|Dobravlje|Dolenje|Dolga Poljana|Gaberje|Gojače|Gozd|Grivče|Kamnje|Kovk|Kožmani|Križna Gora|Lokavec|Male Žablje|Malo Polje|Malovše|Otlica|Planina|Plače|Podkraj|Potoče|Predmeja|Ravne|Selo|Skrilje|Stomaž|Tevče|Ustje|Velike Žablje|Vipavski Križ|Višnje|Vodice|Vrtovin|Vrtovče|Zavino|Črniče|Šmarje|Žagolič|Žapuže 6175 100% 0 3565 0 2787 0 0 3388 45%
Ankaran |Ankaran 763 100% 82 568 0 484 13 0 266 63%
Apače |Apače|Drobtinci|Grabe|Janhova|Lešane|Lutverci|Mahovci|Nasova|Novi Vrh|Plitvica|Podgorje|Pogled|Segovci|Spodnje Konjišče|Stogovci|Vratja vas|Vratji Vrh|Zgornje Konjišče|Črnci|Žepovci|Žiberci 1380 100% 0 1241 0 825 0 0 555 59%
Beltinci |Beltinci|Bratonci|Dokležovje|Gančani|Ižakovci|Lipa|Lipovci|Melinci 2780 100% 0 2777 0 2544 0 0 236 91%
Benedikt |Benedikt|Drvanja|Ihova|Ločki Vrh|Negovski Vrh|Obrat|Spodnja Bačkova|Spodnja Ročica|Stara Gora|Sv. Trije Kralji v Slovenskih goricah|Trotkova|Trstenik|Štajngrova 858 100% 0 902 0 415 0 0 443 48%
Bistrica ob Sotli |Bistrica ob Sotli|Dekmanca|Hrastje ob Bistrici|Križan Vrh|Kunšperk|Ples|Polje pri Bistrici|Srebrnik|Trebče|Zagaj|Črešnjevec ob Bistrici 592 100% 0 121 0 61 0 0 531 10%
Bled |Bled|Bodešče|Bohinjska Bela|Koritno|Kupljenik|Obrne|Ribno|Selo pri Bledu|Slamniki|Zasip 2716 100% 2 1835 0 1592 2 0 1122 58%
Bloke |Andrejčje|Benete|Bočkovo|Fara|Glina|Godičevo|Gradiško|Hiteno|Hribarjevo|Hudi Vrh|Jeršanovo|Kramplje|Lahovo|Lepi Vrh|Lovranovo|Malni|Metulje|Mramorovo pri Lužarjih|Mramorovo pri Pajkovem|Nemška vas na Blokah|Nova vas|Ograda|Polšeče|Radlek|Ravne na Blokah|Ravnik|Rožanče|Runarsko|Sleme|Strmca|Studenec na Blokah|Studeno na Blokah|Sveta Trojica|Sveti Duh|Topol|Ulaka|Velike Bloke|Veliki Vrh|Volčje|Zakraj|Zales|Zavrh|Škrabče|Škufče|Štorovo 757 100% 0 101 0 88 0 0 669 11%
Bohinj |Bitnje|Bohinjska Bistrica|Bohinjska Češnjica|Brod|Goreljek|Gorjuše|Jereka|Kamnje|Koprivnik v Bohinju|Laški Rovt|Lepence|Log v Bohinju|Nemški Rovt|Nomenj|Podjelje|Polje|Ravne v Bohinju|Ribčev Laz|Savica|Srednja vas v Bohinju|Stara Fužina|Studor v Bohinju|Ukanc|Žlan 2568 100% 0 537 0 445 0 0 2123 17%
Borovnica |Borovnica|Breg pri Borovnici|Brezovica pri Borovnici|Dol pri Borovnici|Dražica|Laze pri Borovnici|Lašče|Niževec|Ohonica|Pako|Pristava|Zabočevo 1065 100% 0 751 0 540 0 0 498 50%
Bovec |Bavšica|Bovec|Kal-Koritnica|Lepena|Log pod Mangartom|Log Čezsoški|Plužna|Soča|Srpenica|Strmec na Predelu|Trenta|Čezsoča|Žaga 1854 100% 41 886 0 773 17 0 1031 41%
Braslovče |Braslovče|Dobrovlje|Glinje|Gomilsko|Grajska vas|Kamenče|Letuš|Male Braslovče|Orla vas|Parižlje|Podgorje pri Letušu|Podvrh|Poljče|Preserje|Rakovlje|Spodnje Gorče|Topovlje|Trnava|Zakl|Zgornje Gorče|Šentrupert|Šmatevž 2076 100% 0 671 0 387 0 0 1689 18%
Brda |Barbana|Belo|Biljana|Brdice pri Kožbani|Brdice pri Neblem|Breg pri Golem Brdu|Brestje|Brezovk|Ceglo|Dobrovo|Dolnje Cerovo|Drnovk|Fojana|Golo Brdo|Gonjače|Gornje Cerovo|Gradno|Hlevnik|Hruševlje|Hum|Imenje|Kojsko|Kozana|Kozarno|Kožbana|Krasno|Medana|Neblo|Nozno|Plešivo|Podsabotin|Pristavo|Senik|Slapnik|Slavče|Snežatno|Snežeče|Vedrijan|Vipolže|Višnjevik|Vrhovlje pri Kojskem|Vrhovlje pri Kožbani|Zali Breg|Šlovrenc|Šmartno 2221 100% 0 632 0 331 0 0 1890 14%
Brežice |Arnovo selo|Artiče|Bizeljska vas|Bizeljsko|Blatno|Bojsno|Boršt|Bračna vas|Brezje pri Bojsnem|Brezje pri Veliki Dolini|Brezovica na Bizeljskem|Brežice|Brvi|Bukovje|Bukošek|Bušeča vas|Cerina|Cerklje ob Krki|Cirnik|Cundrovec|Curnovec|Dednja vas|Dečno selo|Dobeno|Dobova|Dolenja Pirošica|Dolenja vas pri Artičah|Dolenje Skopice|Dramlja|Drenovec pri Bukovju|Dvorce|Gabrje pri Dobovi|Gaj|Gazice|Globoko|Globočice|Glogov Brod|Gorenja Pirošica|Gorenje Skopice|Gornji Lenart|Gregovce|Hrastje pri Cerkljah|Izvir|Jereslavec|Jesenice|Kamence|Kapele|Koritno|Kraška vas|Križe|Krška vas|Laze|Loče|Mala Dolina|Mali Cirnik|Mali Obrež|Mali Vrh|Mihalovec|Mostec|Mrzlava vas|Nova vas ob Sotli|Nova vas pri Mokricah|Obrežje|Oklukova Gora|Orešje na Bizeljskem|Pavlova vas|Perišče|Pečice|Piršenbreg|Pišece|Podgorje pri Pišecah|Podgračeno|Podvinje|Ponikve|Poštena vas|Prilipe|Rajec|Rakovec|Račja vas|Ribnica|Rigonce|Sela pri Dobovi|Silovec|Slogonsko|Slovenska vas|Sobenja vas|Spodnja Pohanca|Sromlje|Stankovo|Stara vas-Bizeljsko|Stojanski Vrh|Trebež|Velika Dolina|Velike Malence|Veliki Obrež|Vinji Vrh|Vitna vas|Volčje|Vrhje|Vrhovska vas|Zasap|Zgornja Pohanca|Zgornji Obrež|Čatež ob Savi|Čedem|Črešnjice pri Cerkljah|Žejno|Župelevec|Župeča vas 9476 100% 0 1578 0 1198 0 0 8139 12%
Brezovica |Brezovica pri Ljubljani|Dolenja Brezovica|Gorenja Brezovica|Goričica pod Krimom|Jezero|Kamnik pod Krimom|Notranje Gorice|Planinca|Plešivica|Podpeč|Podplešivica|Preserje|Prevalje pod Krimom|Rakitna|Vnanje Gorice|Žabnica 3821 100% 0 3162 0 2153 0 0 1536 56%
Cankova |Cankova|Domajinci|Gerlinci|Gornji Črnci|Korovci|Krašči|Skakovci|Topolovci 741 100% 0 853 0 645 0 0 96 87%
Celje |Brezova|Bukovžlak|Celje|Dobrova|Glinsko|Gorica pri Šmartnem|Jezerce pri Šmartnem|Košnica pri Celju|Lahovna|Leskovec|Lipovec pri Škofji vasi|Ljubečna|Lokrovec|Lopata|Loče|Medlog|Osenca|Otemna|Pepelno|Pečovnik|Prekorje|Rožni Vrh|Runtole|Rupe|Slance|Slatina v Rožni dolini|Teharje|Tremerje|Trnovlje pri Celju|Vrhe|Zadobrova|Začret|Zvodno|Šentjungert|Škofja vas|Šmarjeta pri Celju|Šmartno v Rožni dolini|Šmiklavž pri Škofji vasi|Žepina 9513 100% 341 2270 0 1597 270 0 7646 16%
Cerklje na Gorenjskem |Adergas|Ambrož pod Krvavcem|Apno|Cerkljanska Dobrava|Cerklje na Gorenjskem|Dvorje|Glinje|Grad|Lahovče|Poženik|Praprotna Polica|Pšata|Pšenična Polica|Ravne|Sidraž|Spodnji Brnik|Stiška vas|Sveti Lenart|Trata pri Velesovem|Vašca|Velesovo|Viševca|Vopovlje|Vrhovje|Zalog pri Cerkljah|Zgornji Brnik|Češnjevek|Šenturška Gora|Šmartno|Štefanja Gora 2462 100% 0 853 0 522 0 0 1940 21%
Cerknica |Begunje pri Cerknici|Bezuljak|Beč|Bečaje|Bločice|Bloška Polica|Brezje|Cajnarje|Cerknica|Dobec|Dolenja vas|Dolenje Jezero|Dolenje Otave|Gora|Gorenje Jezero|Gorenje Otave|Goričice|Grahovo|Hribljane|Hruškarje|Ivanje selo|Jeršiče|Korošče|Koščake|Kožljek|Kranjče|Kremenca|Krušče|Kržišče|Laze pri Gorenjem Jezeru|Lešnjake|Lipsenj|Mahneti|Martinjak|Milava|Osredek|Otok|Otonica|Pikovnik|Pirmane|Podskrajnik|Podslivnica|Ponikve|Rakek|Rakov Škocjan|Ravne|Reparje|Rudolfovo|Selšček|Slivice|Slugovo|Stražišče|Sveti Vid|Tavžlje|Topol pri Begunjah|Unec|Zahrib|Zala|Zelše|Zibovnik|Čohovo|Štrukljeva vas|Žerovnica|Župeno 3674 100% 0 687 0 623 0 0 3051 16%
Cerkno |Bukovo|Cerkljanski Vrh|Cerkno|Dolenji Novaki|Gorenji Novaki|Gorje|Jagršče|Jazne|Jesenica|Labinje|Lazec|Laznica|Orehek|Otalež|Planina pri Cerknem|Plužnje|Podlanišče|Podpleče|Police|Poljane|Poče|Ravne pri Cerknem|Reka|Straža|Travnik|Trebenče|Zakojca|Zakriž|Čeplez|Šebrelje 1711 100% 0 614 0 508 0 0 1203 29%
Cerkvenjak |Andrenci|Brengova|Cenkova|Cerkvenjak|Cogetinci|Grabonoški Vrh|Ivanjski Vrh|Kadrenci|Komarnica|Peščeni Vrh|Smolinci|Stanetinci|Vanetina|Čagona|Župetinci 853 100% 0 978 0 389 0 0 464 45%
Cirkulane |Brezovec|Cirkulane|Dolane|Gradišča|Gruškovec|Mali Okič|Medribnik|Meje|Paradiž|Pohorje|Pristava|Slatina|Veliki Vrh 1487 100% 0 322 0 160 0 0 1327 10%
Črenšovci |Dolnja Bistrica|Gornja Bistrica|Srednja Bistrica|Trnje|Črenšovci|Žižki 1431 100% 0 1644 0 1331 0 0 100 93%
Črna na Koroškem |Bistra|Javorje|Jazbina|Koprivna|Ludranski Vrh|Podpeca|Topla|Črna na Koroškem|Žerjav 765 100% 0 242 0 221 0 0 544 28%
Črnomelj |Adlešiči|Balkovci|Bedenj|Belčji Vrh|Bistrica|Blatnik pri Črnomlju|Bojanci|Brdarci|Breg pri Sinjem Vrhu|Breznik|Butoraj|Cerkvišče|Dalnje Njive|Damelj|Desinec|Deskova vas|Dečina|Dobliče|Doblička Gora|Dolenja Podgora|Dolenja vas pri Črnomlju|Dolenjci|Dolenji Radenci|Dolenji Suhor pri Vinici|Dolnja Paka|Draga pri Sinjem Vrhu|Dragatuš|Dragovanja vas|Dragoši|Drenovec|Drežnik|Fučkovci|Golek|Golek pri Vinici|Gorenja Podgora|Gorenjci pri Adlešičih|Gorenji Radenci|Gorica|Gornja Paka|Gornji Suhor pri Vinici|Griblje|Grič pri Dobličah|Hrast pri Vinici|Hrib|Jankoviči|Jelševnik|Jerneja vas|Kanižarica|Knežina|Kot ob Kolpi|Kot pri Damlju|Kovača vas|Kovačji Grad|Kvasica|Lokve|Mala Lahinja|Mala sela|Mali Nerajec|Marindol|Mavrlen|Mihelja vas|Miklarji|Miliči|Močile|Naklo|Nova Lipa|Obrh pri Dragatušu|Ogulin|Otovec|Paunoviči|Pavičiči|Perudina|Petrova vas|Pobrežje|Podklanec|Podlog|Prelesje|Preloka|Pribinci|Purga|Pusti Gradec|Rim|Rodine|Rožanec|Rožič Vrh|Ručetna vas|Sela pri Dragatušu|Sela pri Otovcu|Selce pri Špeharjih|Sečje selo|Sinji Vrh|Sodevci|Srednji Radenci|Stara Lipa|Stari trg ob Kolpi|Stražnji Vrh|Svibnik|Talčji Vrh|Tanča Gora|Tribuče|Tušev Dol|Učakovci|Velika Lahinja|Velika sela|Veliki Nerajec|Vinica|Vojna vas|Vranoviči|Vrhovci|Vukovci|Zagozdac|Zajčji Vrh|Zapudje|Zastava|Zilje|Zorenci|Črešnjevec pri Dragatušu|Črnomelj|Čudno selo|Šipek|Špeharji|Žuniči 4997 100% 0 2822 0 2193 0 0 2804 43%
Destrnik |Desenci|Destrnik|Dolič|Drstelja|Gomila|Gomilci|Janežovci|Janežovski Vrh|Jiršovci|Levanjci|Ločki Vrh|Placar|Strmec pri Destrniku|Svetinci|Vintarovci|Zasadi|Zgornji Velovlek 1031 100% 0 885 0 438 0 0 593 42%
Divača |Barka|Betanja|Brežec pri Divači|Dane pri Divači|Divača|Dolenja vas|Dolnje Ležeče|Dolnje Vreme|Famlje|Gabrče|Goriče pri Famljah|Gornje Ležeče|Gornje Vreme|Gradišče pri Divači|Kačiče-Pared|Kozjane|Laže|Matavun|Misliče|Naklo|Otošče|Podgrad pri Vremah|Potoče|Senadole|Senožeče|Vareje|Vatovlje|Vremski Britof|Zavrhek|Škocjan|Škoflje 1466 100% 0 897 0 822 0 0 644 56%
Dobje |Brezje pri Dobjem|Dobje pri Planini|Gorica pri Dobjem|Jezerce pri Dobjem|Lažiše|Presečno|Ravno|Repuš|Slatina pri Dobjem|Suho|Večje Brdo|Završe pri Dobjem|Škarnice 387 100% 0 30 0 22 0 0 365 5%
Dobrepolje |Bruhanja vas|Cesta|Hočevje|Kolenča vas|Kompolje|Lipa|Mala vas|Paka|Podgora|Podgorica|Podpeč|Podtabor|Ponikve|Potiskavec|Predstruge|Pri Cerkvi-Struge|Rapljevo|Tisovec|Tržič|Videm|Vodice|Zagorica|Zdenska vas|Četež pri Strugah 1403 100% 0 208 0 189 0 0 1214 13%
Dobrna |Brdce nad Dobrno|Dobrna|Klanc|Loka pri Dobrni|Lokovina|Parož|Pristova|Strmec nad Dobrno|Vinska Gorica|Vrba|Zavrh nad Dobrno 720 100% 0 12 0 2 0 0 693 0%
Dobrova-Polhov Gradec |Babna Gora|Belica|Brezje pri Dobrovi|Briše pri Polhovem Gradcu|Butajnova|Dobrova|Dolenja vas pri Polhovem Gradcu|Draževnik|Dvor pri Polhovem Gradcu|Gabrje|Hrastenice|Hruševo|Komanija|Log pri Polhovem Gradcu|Osredek pri Dobrovi|Planina nad Horjulom|Podreber|Podsmreka|Polhov Gradec|Praproče|Pristava pri Polhovem Gradcu|Razori|Rovt|Selo nad Polhovim Gradcem|Setnica - del|Setnik|Smolnik|Srednja vas pri Polhovem Gradcu|Srednji Vrh|Stranska vas|Črni Vrh|Šentjošt nad Horjulom|Šujica 2474 100% 0 664 0 384 0 0 2090 15%
Dobrovnik |Dobrovnik|Strehovci|Žitkovci 634 100% 0 616 0 566 0 0 68 89%
Dolenjske Toplice |Bušinec|Cerovec|Dobindol|Dolenje Gradišče|Dolenje Polje|Dolenje Sušice|Dolenjske Toplice|Drenje|Gabrje pri Soteski|Gorenje Gradišče|Gorenje Polje|Gorenje Sušice|Kočevske Poljane|Loška vas|Mali Rigelj|Meniška vas|Nova Gora|Obrh|Občice|Podhosta|Podstenice|Podturn pri Dolenjskih Toplicah|Sela pri Dolenjskih Toplicah|Selišče|Soteska|Stare Žage|Suhor pri Dolenjskih Toplicah|Veliki Rigelj|Verdun pri Uršnih selih 1400 100% 0 103 0 71 0 0 1329 5%
Dol pri Ljubljani |Beričevo|Brinje|Dol pri Ljubljani|Dolsko|Kamnica|Kleče pri Dolu|Klopce|Križevska vas|Laze pri Dolskem|Osredke|Petelinje|Podgora pri Dolskem|Senožeti|Videm|Vinje|Vrh pri Dolskem|Zaboršt pri Dolu|Zagorica pri Dolskem|Zajelše 1669 100% 0 1033 0 563 0 0 1068 33%
Domžale |Bišče|Brdo|Brezje pri Dobu|Brezovica pri Dobu|Depala vas|Dob|Dobovlje|Dolenje|Domžale|Dragomelj|Goričica pri Ihanu|Gorjuša|Homec|Hudo|Ihan|Jasen|Kokošnje|Količevo|Kolovec|Krtina|Laze pri Domžalah|Mala Loka|Nožice|Podrečje|Prelog|Preserje pri Radomljah|Pšata|Radomlje|Rača|Račni Vrh|Rodica|Rova|Selo pri Ihanu|Spodnje Jarše|Srednje Jarše|Studenec pri Krtini|Sv. Trojica|Turnše|Vir|Zaboršt|Zagorica pri Rovah|Zalog pod Sv. Trojico|Zgornje Jarše|Češenik|Šentpavel pri Domžalah|Škocjan|Škrjančevo|Žeje|Želodnik|Žiče 8186 100% 16 2251 0 1341 16 0 6829 16%
Dornava |Bratislavci|Brezovci|Dornava|Lasigovci|Mezgovci ob Pesnici|Polenci|Polenšak|Prerad|Slomi|Strejaci|Strmec pri Polenšaku|Žamenci 993 100% 0 461 0 296 0 0 697 29%
Dravograd |Bukovje|Bukovska vas|Dobrova pri Dravogradu|Dravograd|Goriški Vrh|Gorče|Kozji Vrh nad Dravogradom|Libeliče|Libeliška Gora|Ojstrica|Otiški Vrh|Podklanc|Selovec|Sv. Boštjan|Sv. Danijel|Sv. Duh|Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem - del|Trbonje|Tribej|Velka|Vič|Vrata|Črneče|Črneška Gora|Šentjanž pri Dravogradu 2370 100% 0 721 0 400 0 0 1970 16%
Duplek |Ciglence|Dvorjane|Jablance|Spodnja Korena|Spodnji Duplek|Vurberk|Zgornja Korena|Zgornji Duplek|Zimica|Žikarce 2351 100% 0 1654 0 865 0 0 1486 36%
Gorenja vas-Poljane |Bačne|Brebovnica|Bukov Vrh|Debeni|Delnice|Dobje|Dobravšce|Dolenja Dobrava|Dolenja Ravan|Dolenja Žetina|Dolenje Brdo|Dolenčice|Dolge Njive|Fužine|Goli Vrh|Gorenja Dobrava|Gorenja Ravan|Gorenja vas|Gorenja Žetina|Gorenje Brdo|Hlavče Njive|Hobovše pri Stari Oselici|Hotavlje|Hotovlja|Jarčje Brdo|Javorje|Javorjev Dol|Jazbine|Jelovica|Kladje|Kopačnica|Kremenik|Krivo Brdo|Krnice pri Novakih|Lajše|Laniše|Laze|Leskovica|Lom nad Volčo|Lovsko Brdo|Lučine|Malenski Vrh|Mlaka nad Lušo|Murave|Nova Oselica|Podgora|Podjelovo Brdo|Podobeno|Podvrh|Poljane nad Škofjo Loko|Predmost|Prelesje|Robidnica|Smoldno|Sovodenj|Srednja vas-Poljane|Srednje Brdo|Stara Oselica|Studor|Suša|Todraž|Trebija|Vinharje|Volaka|Volča|Zadobje|Zakobiljek|Zapreval|Čabrače|Četena Ravan|Žabja vas|Žirovski Vrh Sv. Antona|Žirovski Vrh Sv. Urbana 2367 100% 0 526 0 369 0 0 1998 15%
Gorišnica |Cunkovci|Formin|Gajevci|Gorišnica|Mala vas|Moškanjci|Muretinci|Placerovci|Tibolci|Zagojiči|Zamušani 1372 100% 0 1080 0 730 0 0 642 53%
Gorje |Grabče|Krnica|Mevkuž|Perniki|Podhom|Poljšica pri Gorjah|Radovna|Spodnje Gorje|Spodnje Laze|Višelnica|Zgornje Gorje|Zgornje Laze|Zatrnik 1026 100% 0 87 0 21 0 0 1005 2%
Gornja Radgona |Aženski Vrh|Gornja Radgona|Gornji Ivanjci|Hercegovščak|Ivanjski Vrh|Ivanjševci ob Ščavnici|Ivanjševski Vrh|Kunova|Lastomerci|Lokavci|Lomanoše|Mele|Negova|Norički Vrh|Orehovci|Orehovski Vrh|Očeslavci|Plitvički Vrh|Podgrad|Police|Ptujska Cesta|Radvenci|Rodmošci|Spodnja Ščavnica|Spodnji Ivanjci|Stavešinci|Stavešinski Vrh|Zagajski Vrh|Zbigovci|Črešnjevci 2965 100% 0 3327 0 1811 0 0 1098 61%
Gornji Grad |Bočna|Dol|Florjan pri Gornjem Gradu|Gornji Grad|Lenart pri Gornjem Gradu|Nova Štifta 843 100% 0 128 0 112 0 0 731 13%
Gornji Petrovci |Adrijanci|Boreča|Gornji Petrovci|Košarovci|Križevci|Kukeč|Lucova|Martinje|Neradnovci|Panovci|Peskovci|Stanjevci|Šulinci|Ženavlje 1070 100% 0 1245 0 954 0 0 116 89%
Grad |Dolnji Slaveči|Grad|Kovačevci|Kruplivnik|Motovilci|Radovci|Vidonci 875 100% 0 1128 0 732 0 0 143 83%
Grosuplje |Bičje|Blečji Vrh|Brezje pri Grosupljem|Brvace|Cerovo|Cikava|Dobje|Dole pri Polici|Dolenja vas pri Polici|Gabrje pri Ilovi Gori|Gajniče|Gatina|Gorenja vas pri Polici|Gornji Rogatec|Gradišče|Grosuplje|Hrastje pri Grosupljem|Huda Polica|Kožljevec|Lobček|Luče|Mala Ilova Gora|Mala Loka pri Višnji Gori|Mala Račna|Mala Stara vas|Mala vas pri Grosupljem|Male Lipljene|Mali Konec|Mali Vrh pri Šmarju|Malo Mlačevo|Medvedica|Paradišče|Pece|Peč|Plešivica pri Žalni|Podgorica pri Podtaboru|Podgorica pri Šmarju|Polica|Ponova vas|Praproče pri Grosupljem|Predole|Rožnik|Sela pri Šmarju|Spodnja Slivnica|Spodnje Blato|Spodnje Duplice|Tlake|Troščine|Udje|Velika Ilova Gora|Velika Loka|Velika Račna|Velika Stara vas|Velike Lipljene|Veliki Vrh pri Šmarju|Veliko Mlačevo|Vino|Vrbičje|Zagradec pri Grosupljem|Zgornja Slivnica|Zgornje Duplice|Čušperk|Škocjan|Šmarje-Sap|Št. Jurij|Žalna|Železnica 5427 100% 0 1975 0 1280 0 0 4147 23%
Hajdina |Draženci|Gerečja vas|Hajdoše|Skorba|Slovenja vas|Spodnja Hajdina|Zgornja Hajdina 1339 100% 0 575 0 399 0 0 940 29%
Hoče-Slivnica |Bohova|Hotinja vas|Hočko Pohorje|Orehova vas|Pivola|Polana|Radizel|Rogoza|Slivnica pri Mariboru|Slivniško Pohorje|Spodnje Hoče|Zgornje Hoče|Čreta 3925 100% 21 2499 0 1435 19 0 2471 36%
Hodoš |Hodoš|Krplivnik 144 100% 0 148 0 131 0 0 13 90%
Horjul |Horjul|Koreno nad Horjulom|Lesno Brdo|Ljubgojna|Podolnica|Samotorica|Vrzdenec|Zaklanec|Žažar 916 100% 3 126 0 68 3 0 845 7%
Hrastnik |Boben|Brdce|Brnica|Dol pri Hrastniku|Gore|Hrastnik|Kal|Kovk|Krištandol|Krnice|Marno|Plesko|Podkraj|Prapretno pri Hrastniku - del|Studence|Turje|Unično|Čeče - del|Šavna Peč 1940 100% 0 413 0 228 0 0 1712 11%
Hrpelje-Kozina |Artviže|Bač pri Materiji|Beka|Brezovica|Brezovo Brdo|Golac|Gradišica|Gradišče pri Materiji|Hotična|Hrpelje|Javorje|Klanec pri Kozini|Kovčice|Kozina|Krvavi Potok|Markovščina|Materija|Mihele|Mrše|Nasirec|Obrov|Ocizla|Odolina|Orehek pri Materiji|Ostrovica|Petrinje|Poljane pri Podgradu|Povžane|Prešnica|Ritomeče|Rodik|Rožice|Skadanščina|Slivje|Slope|Tatre|Tublje pri Hrpeljah|Velike Loče|Vrhpolje 1918 100% 0 1276 0 1042 0 0 876 54%
Idrija |Dole|Godovič|Gore|Gorenja Kanomlja|Gorenji Vrsnik|Govejk|Idrija|Idrijska Bela|Idrijske Krnice|Idrijski Log|Idršek|Javornik|Jelični Vrh|Kanji Dol|Korita|Ledine|Ledinske Krnice|Ledinsko Razpotje|Lome|Masore|Mrzli Log|Mrzli Vrh|Pečnik|Potok|Predgriže|Razpotje|Rejcov Grič|Spodnja Idrija|Spodnja Kanomlja|Spodnji Vrsnik|Srednja Kanomlja|Strmec|Vojsko|Zadlog|Zavratec|Čekovnik|Črni Vrh|Žirovnica 3104 100% 0 965 0 876 0 0 2195 28%
Ig |Brest|Dobravica|Draga|Golo|Gornji Ig|Ig|Iška|Iška Loka|Iška vas|Kot|Kremenica|Matena|Podgozd|Podkraj|Rogatec nad Želimljami|Sarsko|Selnik|Staje|Strahomer|Suša|Tomišelj|Visoko|Vrbljene|Zapotok|Škrilje 2453 100% 0 537 0 402 0 0 2051 16%
Ilirska Bistrica |Bač|Brce|Dobropolje|Dolenje pri Jelšanah|Dolnja Bitnja|Dolnji Zemon|Fabci|Gabrk|Gornja Bitnja|Gornji Zemon|Harije|Hrušica|Huje|Ilirska Bistrica|Jablanica|Janeževo Brdo|Jasen|Jelšane|Kilovče|Knežak|Koritnice|Koseze|Kuteževo|Mala Bukovica|Male Loče|Mereče|Nova vas pri Jelšanah|Novokračine|Ostrožno Brdo|Pavlica|Podbeže|Podgrad|Podgraje|Podstenje|Podstenjšek|Podtabor|Pregarje|Prelože|Prem|Ratečevo Brdo|Račice|Rečica|Rjavče|Sabonje|Smrje|Snežnik|Soze|Starod|Studena Gora|Sušak|Tominje|Topolc|Trpčane|Velika Bukovica|Veliko Brdo|Vrbica|Vrbovo|Zabiče|Zajelšje|Zalči|Zarečica|Zarečje|Čelje|Šembije 4750 100% 0 2851 0 2445 0 0 2242 51%
Ivančna Gorica |Ambrus|Artiža vas|Bakrc|Boga vas|Bojanji Vrh|Bratnice|Breg pri Dobu|Breg pri Temenici|Breg pri Zagradcu|Brezovi Dol|Bukovica|Debeče|Dedni Dol|Dečja vas pri Zagradcu|Dob pri Šentvidu|Dobrava pri Stični|Dolenja vas pri Temenici|Fužina|Gabrje pri Stični|Gabrovka pri Zagradcu|Gabrovčec|Glogovica|Gorenja vas|Gorenje Brezovo|Gradiček|Grintovec|Griže|Grm|Hrastov Dol|Ivančna Gorica|Kal|Kamni Vrh pri Ambrusu|Kamno Brdo|Kitni Vrh|Kriška vas|Krka|Krška vas|Kuželjevec|Laze nad Krko|Leskovec|Leščevje|Lučarjev Kal|Mala Dobrava|Mala Goričica|Male Dole pri Temenici|Male Kompolje|Male Lese|Male Pece|Male Rebrce|Male Vrhe|Male Češnjice|Mali Kal|Mali Korinj|Malo Globoko|Malo Hudo|Malo Črnelo|Marinča vas|Mekinje nad Stično|Metnaj|Mevce|Mleščevo|Mrzlo Polje|Muljava|Nova vas|Obolno|Oslica|Osredek nad Stično|Petrušnja vas|Peščenik|Planina|Podboršt|Podbukovje|Podsmreka pri Višnji Gori|Pokojnica|Poljane pri Stični|Polje pri Višnji Gori|Potok pri Muljavi|Praproče pri Temenici|Primča vas|Pristava nad Stično|Pristava pri Višnji Gori|Pristavlja vas|Pungert|Pusti Javor|Radanja vas|Radohova vas|Ravni Dol|Rdeči Kal|Sad|Sela pri Dobu|Sela pri Sobračah|Sela pri Višnji Gori|Selo pri Radohovi vasi|Sobrače|Spodnja Draga|Spodnje Brezovo|Stari trg|Stična|Stranska vas ob Višnjici|Sušica|Temenica|Tolčane|Trebež|Trebnja Gorica|Trnovica|Valična vas|Velika Dobrava|Velike Dole pri Temenici|Velike Kompolje|Velike Lese|Velike Pece|Velike Rebrce|Velike Vrhe|Velike Češnjice|Veliki Kal|Veliki Korinj|Veliko Globoko|Veliko Črnelo|Videm pri Temenici|Vir pri Stični|Višnja Gora|Višnje|Vrh pri Sobračah|Vrh pri Višnji Gori|Vrhpolje pri Šentvidu|Zaboršt pri Šentvidu|Zagradec|Zavrtače|Zgornja Draga|Znojile pri Krki|Čagošče|Češnjice pri Zagradcu|Šentjurje|Šentpavel na Dolenjskem|Šentvid pri Stični|Škoflje|Škrjanče 5919 100% 0 725 0 395 0 0 5447 6%
Izola |Baredi|Cetore|Dobrava|Izola|Jagodje|Korte|Malija|Nožed|Šared 3343 100% 366 3734 0 2707 50 0 586 80%
Jesenice |Blejska Dobrava|Hrušica|Javorniški Rovt|Jesenice|Koroška Bela|Kočna|Lipce|Planina pod Golico|Plavški Rovt|Podkočna|Potoki|Prihodi|Slovenski Javornik 3068 100% 0 2715 0 2045 0 0 1023 66%
Jezersko |Spodnje Jezersko|Zgornje Jezersko 299 100% 0 78 0 61 0 0 238 20%
Juršinci |Bodkovci|Dragovič|Gabrnik|Gradiščak|Grlinci|Hlaponci|Juršinci|Kukava|Mostje|Rotman|Sakušak|Senčak pri Juršincih|Zagorci 1062 100% 0 1011 0 530 0 0 532 49%
Kamnik |Bela|Bela Peč|Bistričica|Brezje nad Kamnikom|Briše|Buč|Cirkuše v Tuhinju|Gabrovnica|Godič|Golice|Gozd|Gradišče v Tuhinju|Hrib pri Kamniku|Hruševka|Jeranovo|Kališe|Kamnik|Kamniška Bistrica|Klemenčevo|Kostanj|Košiše|Kregarjevo|Krivčevo|Kršič|Laniše|Laseno|Laze v Tuhinju|Liplje|Loke v Tuhinju|Mali Hrib|Mali Rakitovec|Markovo|Mekinje|Motnik|Nevlje|Okrog pri Motniku|Okroglo|Oševek|Pirševo|Podbreg|Podgorje|Podhruška|Podjelše|Podlom|Podstudenec|Poljana|Poreber|Potok|Potok v Črni|Praproče v Tuhinju|Pšajnovica|Ravne pri Šmartnem|Rožično|Rudnik pri Radomljah|Sela pri Kamniku|Sidol|Smrečje v Črni|Snovik|Soteska|Sovinja Peč|Spodnje Palovče|Spodnje Stranje|Srednja vas pri Kamniku|Stahovica|Stara sela|Stebljevek|Stolnik|Studenca|Trebelno pri Palovčah|Trobelno|Tunjice|Tunjiška Mlaka|Tučna|Vaseno|Velika Lašna|Velika Planina|Veliki Hrib|Veliki Rakitovec|Vir pri Nevljah|Vodice nad Kamnikom|Volčji Potok|Vranja Peč|Vrhpolje pri Kamniku|Zagorica nad Kamnikom|Zajasovnik - del|Zakal|Zavrh pri Črnivcu|Zduša|Zgornje Palovče|Zgornje Stranje|Zgornji Motnik|Zgornji Tuhinj|Znojile|Češnjice v Tuhinju|Črna pri Kamniku|Črni Vrh v Tuhinju|Šmarca|Šmartno v Tuhinju|Špitalič|Žaga|Žubejevo|Županje Njive 6654 100% 1 2304 0 1202 1 0 5448 18%
Kanal |Ajba|Anhovo|Avče|Bodrež|Deskle|Doblar|Dolenje Nekovo|Goljevica|Gorenja vas|Gorenje Nekovo|Gorenje Polje|Jesen|Kal nad Kanalom|Kambreško|Kanal|Kamenca nad Ložicami|Kanalski Vrh|Krstenica|Levpa|Lig|Ložice|Morsko|Močila|Paljevo|Plave|Prilesje pri Plavah|Ravna|Robidni Breg|Ročinj|Seniški Breg|Ukanje|Zagomila|Zagora|Zapotok|Čolnica 2103 100% 0 710 0 450 0 0 1653 21%
Kidričevo |Apače|Cirkovce|Dragonja vas|Kidričevo|Kungota pri Ptuju|Lovrenc na Dravskem polju|Mihovce|Njiverce|Pleterje|Pongrce|Spodnje Jablane|Spodnji Gaj pri Pragerskem|Starošince|Stražgonjca|Strnišče|Zgornje Jablane|Šikole|Župečja vas 1976 100% 0 1875 0 1155 0 0 821 58%
Kobarid |Avsa|Borjana|Breginj|Drežnica|Drežniške Ravne|Homec|Idrsko|Jevšček|Jezerca|Kobarid|Koseč|Kred|Krn|Ladra|Libušnje|Livek|Livške Ravne|Logje|Magozd|Mlinsko|Perati|Podbela|Potoki|Robidišče|Robič|Sedlo|Smast|Stanovišče|Staro selo|Sužid|Svino|Trnovo ob Soči|Vrsno 1957 100% 0 425 0 377 0 0 1580 19%
Kobilje |Kobilje 240 100% 0 239 0 225 0 0 15 93%
Kočevje |Borovec pri Kočevski Reki|Breg pri Kočevju|Brezovica pri Predgradu|Cvišlerji|Dol|Dolga vas|Dolnja Briga|Dolnje Ložine|Gorenje|Gornja Briga|Gornje Ložine|Gotenica|Griček pri Željnah|Hreljin|Hrib pri Koprivniku|Jelenja vas|Kačji Potok|Kleč|Klinja vas|Knežja Lipa|Koblarji|Konca vas|Koprivnik|Kočarji|Koče|Kočevje|Kočevska Reka|Kralji|Laze pri Oneku|Laze pri Predgradu|Livold|Mahovnik|Mala Gora|Mačkovec|Mlaka pri Kočevju|Mlaka pri Kočevski Reki|Morava|Mozelj|Mrtvice|Nemška Loka|Nove Ložine|Novi Lazi|Onek|Paka pri Predgradu|Podjetniško naselje Kočevje|Podlesje|Polom|Predgrad|Primoži|Rajhenav|Rajndol|Rogati Hrib|Seč|Slovenska vas|Smuka|Spodnja Bilpa|Spodnji Log|Stara Cerkev|Stari Breg|Stari Log|Staro Brezje|Trnovec|Vimolj pri Predgradu|Vrbovec|Vrt|Zajčje Polje|Zdihovo|Čeplje|Črni Potok pri Kočevju|Šalka vas|Škrilj|Štalcerji|Željne 4042 100% 0 396 0 274 0 0 3768 6%
Komen |Brestovica pri Komnu|Brje pri Komnu|Coljava|Divči|Dolanci|Gabrovica pri Komnu|Gorjansko|Hruševica|Ivanji Grad|Klanec pri Komnu|Kobdilj|Kobjeglava|Koboli|Kodreti|Komen|Lisjaki|Lukovec|Mali Dol|Nadrožica|Preserje pri Komnu|Rubije|Sveto|Tomačevica|Trebižani|Tupelče|Vale|Večkoti|Volčji Grad|Zagrajec|Čehovini|Čipnje|Šibelji|Škofi|Škrbina|Štanjel 1732 100% 0 991 0 884 0 0 848 51%
Komenda |Breg pri Komendi|Gmajnica|Gora pri Komendi|Klanec|Komenda|Komendska Dobrava|Križ|Mlaka|Moste|Nasovče|Podboršt pri Komendi|Poslovna cona Žeje pri Komendi|Potok pri Komendi|Suhadole|Žeje pri Komendi 1754 100% 0 1006 0 432 0 0 1322 24%
Koper |Abitanti|Babiči|Barizoni|Belvedur|Bertoki|Bezovica|Bonini|Boršt|Bočaji|Bošamarin|Brezovica pri Gradinu|Brežec pri Podgorju|Brič|Butari|Cepki|Cerej|Dekani|Dilici|Dol pri Hrastovljah|Dvori|Elerji|Fijeroga|Gabrovica pri Črnem Kalu|Galantiči|Gažon|Glem|Gradin|Gračišče|Grinjan|Grintovec|Hrastovlje|Hrvatini|Kampel|Karli|Kastelec|Kolomban|Koper|Koromači-Boškini|Kortine|Kozloviči|Koštabona|Krkavče|Krnica|Kubed|Labor|Loka|Lopar|Lukini|Manžan|Marezige|Maršiči|Montinjan|Movraž|Močunigi|Olika|Osp|Peraji|Pisari|Plavje|Pobegi|Podgorje|Podpeč|Poletiči|Pomjan|Popetre|Prade|Praproče|Predloka|Pregara|Premančan|Puče|Rakitovec|Rižana|Rožar|Sirči|Smokvica|Socerb|Sokoliči|Sočerga|Spodnje Škofije|Srgaši|Stepani|Sv. Anton|Tinjan|Topolovec|Trebeše|Triban|Trsek|Truške|Tuljaki|Vanganel|Zabavlje|Zanigrad|Zazid|Zgornje Škofije|Čentur|Čežarji|Črni Kal|Črnotiče|Šalara|Šeki|Škocjan|Šmarje|Župančiči 13997 100% 717 4685 0 3460 651 0 9886 24%
Kostanjevica na Krki |Avguštine|Dobe|Dobrava pri Kostanjevici|Dolnja Prekopa|Dolšce|Globočice pri Kostanjevici|Gornja Prekopa|Grič|Ivanjše|Jablance|Karlče|Koprivnik|Kostanjevica na Krki|Kočarija|Male Vodenice|Malence|Orehovec|Oštrc|Podstrm|Ržišče|Sajevce|Slinovce|Velike Vodenice|Vrbje|Vrtača|Zaboršt|Črešnjevec pri Oštrcu|Črneča vas 986 100% 0 114 0 58 0 0 928 5%
Kostel |Ajbelj|Banja loka|Briga|Brsnik|Colnarji|Delač|Dolenji Potok|Dren|Drežnik|Fara|Gladloka|Gorenja Žaga|Gorenji Potok|Gotenc|Grgelj|Grivac|Hrib pri Fari|Jakšiči|Jesenov Vrt|Kaptol|Kostel|Krkovo nad Faro|Kuželič|Kuželj|Laze pri Kostelu|Lipovec pri Kostelu|Mavrc|Nova sela|Oskrt|Padovo pri Fari|Petrina|Pirče|Planina|Poden|Podstene pri Kostelu|Potok|Puc|Rajšele|Rake|Sapnik|Selo pri Kostelu|Slavski Laz|Srednji Potok|Srobotnik ob Kolpi|Stelnik|Stružnica|Suhor|Tišenpolj|Vas|Vimolj|Vrh pri Fari|Zapuže pri Kostelu|Štajer 621 100% 0 12 0 7 0 0 614 1%
Kozje |Bistrica|Buče|Dobležiče|Drensko Rebro|Gorjane|Gradišče|Gubno|Ješovec pri Kozjem|Klake|Kozje|Lesično|Ortnice|Osredek pri Podsredi|Pilštanj|Podsreda|Poklek pri Podsredi|Topolovo|Vetrnik|Vojsko|Vrenska Gorca|Zagorje|Zdole|Zeče pri Bučah 1325 100% 0 199 0 131 0 0 1194 9%
Kranj |Babni Vrt|Bobovek|Breg ob Savi|Britof|Golnik|Goriče|Hrastje|Ilovka|Jama|Jamnik|Javornik|Kokrica|Kranj|Lavtarski Vrh|Letenice|Mavčiče|Meja|Mlaka pri Kranju|Nemilje|Njivica|Orehovlje|Pangršica|Planica|Podblica|Podreča|Povlje|Praše|Predoslje|Pševo|Rakovica|Spodnja Besnica|Spodnje Bitnje|Srakovlje|Srednja vas - Goriče|Srednje Bitnje|Suha pri Predosljah|Sveti Jošt nad Kranjem|Tatinec|Tenetiše|Trstenik|Zabukovje|Zalog|Zgornja Besnica|Zgornje Bitnje|Čadovlje|Čepulje|Šutna|Žablje|Žabnica 10888 100% 0 7963 0 6097 0 0 4791 55%
Kranjska Gora |Belca|Dovje|Gozd Martuljek|Kranjska Gora|Log|Mojstrana|Podkoren|Rateče|Srednji Vrh|Zgornja Radovna 2209 100% 0 967 0 846 0 0 1363 38%
Križevci |Berkovci|Berkovski Prelogi|Boreci|Bučečovci|Dobrava|Gajševci|Grabe pri Ljutomeru|Iljaševci|Ključarovci pri Ljutomeru|Kokoriči|Križevci pri Ljutomeru|Logarovci|Lukavci|Stara Nova vas|Vučja vas|Zasadi 1211 100% 0 1350 0 832 0 0 379 68%
Krško |Anovec|Anže|Apnenik pri Velikem Trnu|Ardro pod Velikim Trnom|Ardro pri Raki|Armeško|Brege|Brestanica|Brezje pri Dovškem|Brezje pri Raki|Brezje pri Senušah|Brezje v Podbočju|Brezovica v Podbočju|Brezovska Gora|Brlog|Brod v Podbočju|Bučerca|Celine|Cesta|Cirje|Dalce|Dedni Vrh|Dobrava ob Krki|Dobrava pod Rako|Dobrova|Dol|Dolenja Lepa vas|Dolenja vas pri Krškem|Dolenja vas pri Raki|Dolenji Leskovec|Dolga Raka|Dovško|Drenovec pri Leskovcu|Drnovo|Dunaj|Frluga|Gmajna|Golek|Goli Vrh|Gora|Gorenja Lepa vas|Gorenja vas pri Leskovcu|Gorenje Dole|Gorenji Leskovec|Gorica|Gorica pri Raztezu|Gornje Pijavško|Gradec|Gradišče pri Raki|Gradnje|Gržeča vas|Gunte|Hrastek|Ivandol|Jelenik|Jelše|Jelševec|Kalce|Kalce-Naklo|Kališovec|Kerinov Grm|Kobile|Koprivnica|Koritnica|Kostanjek|Kočno|Kremen|Krško|Kržišče|Leskovec pri Krškem|Libelj|Libna|Loke|Lokve|Lomno|Mali Kamen|Mali Koren|Mali Podlog|Mali Trn|Malo Mraševo|Mikote|Mladje|Mrtvice|Mrčna sela|Nemška Gora|Nemška vas|Nova Gora|Osredek pri Trški Gori|Pesje|Pijana Gora|Planina pri Raki|Planina v Podbočju|Pleterje|Podbočje|Podlipa|Podulce|Površje|Premagovce|Presladol|Pristava ob Krki|Pristava pod Rako|Pristava pri Leskovcu|Prušnja vas|Raka|Ravne pri Zdolah|Ravni|Ravno|Raztez|Reštanj|Rožno|Sela pri Raki|Selce pri Leskovcu|Selo|Senovo|Senožete|Senuše|Slivje|Smednik|Smečice|Spodnja Libna|Spodnje Dule|Spodnje Pijavško|Spodnji Stari Grad|Srednje Arto|Srednje Pijavško|Sremič|Stari Grad|Stari Grad v Podbočju|Stolovnik|Stranje|Straža pri Krškem|Straža pri Raki|Strmo Rebro|Trška Gora|Velika vas pri Krškem|Veliki Dol|Veliki Kamen|Veliki Podlog|Veliki Trn|Veliko Mraševo|Veniše|Videm|Vihre|Volovnik|Vrbina|Vrh pri Površju|Vrhulje|Zabukovje pri Raki|Zaloke|Zdole|Čretež pri Krškem|Črešnjice nad Pijavškim|Šedem|Šutna|Žabjek v Podbočju|Žadovinek|Ženje 8419 100% 5 4374 0 2615 2 0 5802 31%
Kungota |Ciringa|Gradiška|Grušena|Jedlovnik|Jurski Vrh|Kozjak nad Pesnico|Pesnica|Plač|Plintovec|Podigrac|Rošpoh - del|Slatina|Slatinski Dol|Spodnje Vrtiče|Svečina|Vršnik|Zgornja Kungota|Zgornje Vrtiče|Špičnik 1850 100% 0 1048 0 460 0 0 1390 24%
Kuzma |Dolič|Gornji Slaveči|Kuzma|Matjaševci|Trdkova 629 100% 0 781 0 549 0 0 80 87%
Laško |Belovo|Blatni Vrh|Brezno|Brodnice|Brstnik|Brstovnica|Bukovca|Curnovec|Debro|Doblatina|Dol pri Laškem|Gabrno|Globoko|Govce|Gozdec|Gračnica|Harje|Huda Jama|Jagoče|Jurklošter|Kladje|Klenovo|Konc|Kuretno|Lahomno|Lahomšek|Lahov Graben|Laziše|Laška vas|Laško|Leskovca|Lipni Dol|Lokavec|Lože|Mala Breza|Male Grahovše|Marija Gradec|Marijina vas|Mačkovec|Modrič|Mrzlo Polje|Obrežje pri Zidanem Mostu|Ojstro|Olešče|Padež|Paneče|Plazovje|Polana|Povčeno|Požnica|Radoblje|Reka|Rifengozd|Rimske Toplice|Sedraž|Selo nad Laškim|Senožete|Sevce|Slivno|Spodnja Rečica|Stopce|Strensko|Strmca|Suhadol|Tevče|Tovsto|Trnov Hrib|Trnovo|Trobni Dol|Trojno|Udmat|Velike Gorelce|Velike Grahovše|Veliko Širje|Vodiško|Vrh nad Laškim|Zabrež|Zgornja Rečica|Zidani Most|Šentrupert|Širje|Škofce|Šmihel|Šmohor|Žigon|Čelovnik 4537 100% 0 555 0 335 0 0 4202 7%
Lenart |Dolge Njive|Gradenšak|Hrastovec v Slovenskih goricah|Lenart v Slovenskih goricah|Lormanje|Močna|Nadbišec|Radehova|Rogoznica|Selce|Spodnja Voličina|Spodnje Partinje|Spodnji Porčič|Spodnji Žerjavci|Straže|Vinička vas|Zamarkova|Zavrh|Zgornja Voličina|Zgornji Žerjavci|Črmljenšak|Šetarova 2543 100% 0 2919 0 1869 0 0 674 73%
Lendava |Banuta|Benica|Brezovec - del|Dolga vas|Dolgovaške Gorice|Dolina pri Lendavi|Dolnji Lakoš|Gaberje|Genterovci|Gornji Lakoš|Hotiza|Kamovci|Kapca|Kot|Lendava|Lendavske Gorice|Mostje|Petišovci|Pince|Pince-Marof|Radmožanci|Trimlini|Čentiba 4893 100% 42 6708 0 4301 11 0 581 87%
Litija |Berinjek|Bistrica|Bitiče|Boltija|Borovak pri Polšniku|Breg pri Litiji|Brezje pri Kumpolju|Brezovo|Brglez|Cirkuše|Dobje|Dobovica|Dole pri Litiji|Dolgo Brdo|Gabrovka|Gabrska Gora|Gobnik|Golišče|Gorenje Jelenje|Gornje Ravne|Gradišče-K. o. Št. Lovrenc|Hohovica|Hude Ravne|Javorje pri Gabrovki|Jelenska Reber|Jesenje|Jevnica|Ježevec|Kal pri Dolah|Kamni Vrh|Kandrše - del|Klanec pri Gabrovki|Klenik|Konj|Konjšica - del|Kresnice|Kresniške Poljane|Kresniški Vrh|Kržišče pri Čatežu|Kumpolje|Laze pri Gobniku|Laze pri Vačah|Leše|Litija|Ljubež v Lazih|Lukovec|Magolnik|Mala Goba|Mala sela|Mamolj|Moravče pri Gabrovki|Moravška Gora|Nova Gora|Okrog|Pečice|Podbukovje pri Vačah|Podpeč pod Skalo|Podšentjur|Pogonik|Polšnik|Ponoviče|Potok pri Vačah|Prelesje|Prevale|Preveg|Preženjske Njive|Radgonica|Ravne|Renke|Ribče|Ržišče|Sava|Selce|Slavina|Slivna|Sopota|Spodnje Jelenje|Spodnji Hotič|Spodnji Log|Stranski Vrh|Strmec|Suhadole|Tenetiše|Tepe|Tihaboj|Tlaka|Tolsti Vrh|Vače|Velika Goba|Velika Preska|Veliki Vrh pri Litiji|Vernek|Vodice pri Gabrovki|Vovše|Zagorica|Zagozd|Zapodje|Zavrh|Zglavnica|Zgornja Jevnica|Zgornji Hotič|Zgornji Log|Čateška Gora|Čeplje|Širmanski Hrib|Široka Set|Šumnik 4413 100% 0 1173 0 984 0 0 3429 22%
Ljubljana |Besnica|Brezje pri Lipoglavu|Dolgo Brdo|Dvor|Gabrje pri Jančah|Janče|Javor|Lipe|Ljubljana|Mali Lipoglav|Mali Vrh pri Prežganju|Malo Trebeljevo|Medno|Pance|Podgrad|Podlipoglav|Podmolnik|Prežganje|Ravno Brdo|Rašica|Repče|Sadinja vas|Selo pri Pancah|Spodnje Gameljne|Srednje Gameljne|Stanežiče|Toško Čelo|Tuji Grm|Veliki Lipoglav|Veliko Trebeljevo|Vnajnarje|Volavlje|Zagradišče|Zgornja Besnica|Zgornje Gameljne|Češnjica|Črna vas|Šentpavel 41417 100% 3589 1684 0 1206 0 0 1640 2%
Ljubno |Juvanje|Ljubno ob Savinji|Meliše|Okonina|Planina|Primož pri Ljubnem|Radmirje|Savina|Ter 944 100% 0 280 0 141 0 0 803 14%
Ljutomer |Babinci|Bodislavci|Branoslavci|Bučkovci|Cezanjevci|Cuber|Cven|Desnjak|Drakovci|Globoka|Godemarci|Gresovščak|Grlava|Ilovci|Jeruzalem|Krapje|Krištanci|Kuršinci|Ljutomer|Mala Nedelja|Mekotnjak|Moravci v Slovenskih goricah|Mota|Noršinci pri Ljutomeru|Nunska Graba|Plešivica|Podgradje|Precetinci|Presika|Pristava|Radomerje|Radomerščak|Radoslavci|Rinčetova Graba|Sitarovci|Slamnjak|Spodnji Kamenščak|Stara Cesta|Stročja vas|Vidanovci|Vogričevci|Zgornji Kamenščak|Šalinci|Železne Dveri 4224 100% 0 5248 0 3056 0 0 1150 72%
Logatec |Grčarevec|Hleviše|Hlevni Vrh|Hotedršica|Jakovica|Kalce|Lavrovec|Laze|Logatec|Medvedje Brdo|Novi Svet|Petkovec|Praprotno Brdo|Ravnik pri Hotedršici|Rovtarske Žibrše|Rovte|Vrh Sv. Treh Kraljev|Zaplana - del|Žibrše 3623 100% 31 658 0 537 28 0 2884 14%
Log-Dragomer |Dragomer|Log pri Brezovici|Lukovica pri Brezovici 1114 100% 0 780 0 502 0 0 612 45%
Loška dolina |Babna Polica|Babno Polje|Dane|Dolenje Poljane|Iga vas|Klance|Knežja Njiva|Kozarišče|Lož|Markovec|Nadlesk|Podcerkev|Podgora pri Ložu|Podlož|Pudob|Stari trg pri Ložu|Sveta Ana pri Ložu|Viševek|Vrh|Vrhnika pri Ložu|Šmarata 1259 100% 0 241 0 157 0 0 1102 12%
Loški Potok |Draga|Glažuta|Hrib-Loški Potok|Lazec|Mali Log|Novi Kot|Podplanina|Podpreska|Pungert|Retje|Srednja vas-Loški Potok|Srednja vas pri Dragi|Stari Kot|Trava|Travnik|Črni Potok pri Dragi|Šegova vas 826 100% 0 279 0 146 0 0 680 17%
Lovrenc na Pohorju |Kumen|Lovrenc na Pohorju|Puščava|Rdeči Breg - del|Recenjak|Ruta|Činžat 908 100% 0 606 0 328 0 0 554 36%
Luče |Konjski Vrh|Krnica|Luče|Podveža|Podvolovljek|Raduha|Strmec 551 100% 0 5 0 2 0 0 549 0%
Lukovica |Blagovica|Brdo pri Lukovici|Brezovica pri Zlatem Polju|Bršlenovica|Dupeljne|Gabrje pod Špilkom|Golčaj|Gorenje|Gradišče pri Lukovici|Hribi|Imovica|Javorje pri Blagovici|Jelša|Kompolje|Koreno|Korpe|Krajno Brdo|Krašnja|Lipa|Log|Lukovica pri Domžalah|Mala Lašna|Mali Jelnik|Obrše|Podgora pri Zlatem Polju|Podmilj|Podsmrečje|Poljane nad Blagovico|Preserje pri Lukovici|Preserje pri Zlatem Polju|Prevalje|Prevoje|Prevoje pri Šentvidu|Prilesje|Prvine|Rafolče|Selce|Spodnje Koseze|Spodnje Loke|Spodnje Prapreče|Spodnji Petelinjek|Straža|Suša|Trnjava|Trnovče|Trojane|Učak|V Zideh|Veliki Jelnik|Videm pri Lukovici|Vošce|Vranke|Vrba|Vrh nad Krašnjo|Vrhovlje|Zavrh pri Trojanah|Zgornje Loke|Zgornje Prapreče|Zgornji Petelinjek|Zlatenek|Zlato Polje|Čeplje|Češnjice|Šentožbolt|Šentvid pri Lukovici|Žirovše 1740 100% 0 624 0 387 0 0 1353 22%
Majšperk |Bolečka vas|Breg|Doklece|Dol pri Stopercah|Grdina|Janški Vrh|Jelovice|Koritno|Kupčinji Vrh|Lešje|Majšperk|Medvedce|Naraplje|Planjsko|Podlože|Preša|Ptujska Gora|Sestrže|Sitež|Skrblje|Slape|Spodnja Sveča|Stanečka vas|Stogovci|Stoperce|Zgornja Sveča 1700 100% 0 522 0 318 0 0 1382 18%
Makole |Dežno pri Makolah|Jelovec pri Makolah|Ložnica|Makole|Mostečno|Pečke|Savinsko|Stari Grad|Stopno|Stranske Makole|Strug|Varoš|Štatenberg 966 100% 0 48 0 33 0 0 933 3%
Maribor |Bresternica|Celestrina|Dogoše|Gaj nad Mariborom|Grušova|Hrastje|Hrenca|Jelovec|Kamnica|Laznica|Limbuš|Malečnik|Maribor|Meljski Hrib|Metava|Nebova|Pekel|Pekre|Počehova|Razvanje|Ribniško selo|Rošpoh - del|Ruperče|Srednje|Trčova|Vinarje|Vodole|Vrhov Dol|Za Kalvarijo|Zgornji Slemen - del|Zrkovci|Šober 19826 100% 875 20333 0 15271 103 0 4337 77%
Markovci |Borovci|Bukovci|Markovci|Nova vas pri Markovcih|Prvenci|Sobetinci|Stojnci|Strelci|Zabovci 1338 100% 0 1387 0 1093 0 0 245 81%
Medvode |Belo|Brezovica pri Medvodah|Dol|Dragočajna|Golo Brdo|Goričane|Hraše|Ladja|Medvode|Moše|Osolnik|Rakovnik|Seničica|Setnica - del|Smlednik|Sora|Spodnja Senica|Spodnje Pirniče|Studenčice|Tehovec|Topol pri Medvodah|Trnovec|Valburga|Vaše|Verje|Vikrče|Zavrh pod Šmarno goro|Zbilje|Zgornja Senica|Zgornje Pirniče|Žlebe 4649 100% 0 3054 0 1699 0 0 2950 36%
Mengeš |Dobeno|Loka pri Mengšu|Mengeš|Topole 1950 100% 33 493 0 326 28 0 1596 16%
Metlika |Bereča vas|Boginja vas|Bojanja vas|Boldraž|Boršt|Božakovo|Božič Vrh|Brezovica pri Metliki|Bušinja vas|Dole|Dolnja Lokvica|Dolnje Dobravice|Dolnji Suhor pri Metliki|Drage|Dragomlja vas|Drašiči|Geršiči|Gornja Lokvica|Gornje Dobravice|Gornji Suhor pri Metliki|Grabrovec|Gradac|Grm pri Podzemlju|Hrast pri Jugorju|Jugorje pri Metliki|Kamenica|Kapljišče|Klošter|Krasinec|Krašnji Vrh|Krivoglavice|Križevska vas|Krmačina|Malo Lešče|Mačkovec pri Suhorju|Metlika|Mlake|Okljuka|Otok|Podzemelj|Prilozje|Primostek|Radovica|Radoviči|Radoši|Rakovec|Ravnace|Rosalnice|Sela pri Jugorju|Slamna vas|Svržaki|Trnovec|Vidošiči|Zemelj|Čurile|Škemljevec|Škrilje|Želebej|Železniki 2945 100% 0 1036 0 750 0 0 2179 25%
Mežica |Breg|Lom|Mežica|Onkraj Meže|Plat|Podkraj pri Mežici 743 100% 0 338 0 239 0 0 504 32%
Miklavž na Dravskem polju |Dobrovce|Dravski Dvor|Miklavž na Dravskem polju|Skoke 2197 100% 0 1016 0 875 0 0 1322 39%
Miren-Kostanjevica |Bilje|Hudi Log|Korita na Krasu|Kostanjevica na Krasu|Lipa|Lokvica|Miren|Nova vas|Novelo|Opatje selo|Orehovlje|Sela na Krasu|Temnica|Vojščica|Vrtoče 1752 100% 0 2082 0 1690 0 0 62 96%
Mirna |Brezovica pri Mirni|Cirnik|Debenec|Glinek|Gomila|Gorenja vas pri Mirni|Migolica|Migolska Gora|Mirna|Praprotnica|Ravne|Sajenice|Selo pri Mirni|Selska Gora|Stan|Stara Gora|Trbinc|Volčje Njive|Zabrdje|Zagorica|Ševnica|Škrjanče 1087 100% 0 91 0 70 0 0 1017 6%
Mirna Peč |Biška vas|Dolenja vas pri Mirni Peči|Dolenji Globodol|Dolenji Podboršt|Globočdol|Golobinjek|Gorenji Globodol|Gorenji Podboršt|Goriška vas|Grč Vrh|Hmeljčič|Hrastje pri Mirni Peči|Jablan|Jelše|Jordankal|Malenska vas|Mali Kal|Mali Vrh|Mirna Peč|Orkljevec|Poljane pri Mirni Peči|Selo pri Zagorici|Srednji Globodol|Veliki Kal|Vrhovo pri Mirni Peči|Vrhpeč|Čemše|Šentjurij na Dolenjskem 1180 100% 0 22 0 14 0 0 1125 1%
Mislinja |Dovže|Gornji Dolič|Kozjak|Mala Mislinja|Mislinja|Paka - del|Razborca|Srednji Dolič|Tolsti Vrh pri Mislinji|Završe|Šentilj pod Turjakom 1436 100% 0 256 0 174 0 0 1262 12%
Mokronog-Trebelno |Beli Grič|Bitnja vas|Bogneča vas|Brezje pri Trebelnem|Brezovica pri Trebelnem|Bruna vas|Cerovec pri Trebelnem|Cikava|Dolenje Laknice|Dolenje Zabukovje|Drečji Vrh|Gorenja vas pri Mokronogu|Gorenje Laknice|Gorenje Zabukovje|Gorenji Mokronog|Hrastovica|Jagodnik|Jelševec|Križni Vrh|Log|Maline|Martinja vas pri Mokronogu|Mirna vas|Mokronog|Most|Ornuška vas|Ostrožnik|Podturn|Pugled pri Mokronogu|Puščava|Radna vas|Ribjek|Roje pri Trebelnem|Slepšek|Srednje Laknice|Sv. Vrh|Trebelno|Velika Strmica|Vrh pri Trebelnem|Češnjice pri Trebelnem|Čilpah|Čužnja vas|Štatenberk 1538 100% 0 30 0 21 0 0 1517 1%
Moravče |Dešen|Dole pod Sv. Trojico|Dole pri Krašcah|Drtija|Dvorje|Gabrje pod Limbarsko Goro|Gora pri Pečah|Gorica|Goričica pri Moravčah|Hrastnik|Hrib nad Ribčami|Imenje|Katarija|Krašce|Križate|Limbarska Gora|Moravče|Mošenik|Negastrn|Peče|Ples|Podgorica pri Pečah|Podstran|Pogled|Pretrž|Prikrnica|Rudnik pri Moravčah|Selce pri Moravčah|Selo pri Moravčah|Serjuče|Soteska pri Moravčah|Spodnja Dobrava|Spodnja Javoršica|Spodnji Prekar|Spodnji Tuštanj|Stegne|Straža pri Moravčah|Sveti Andrej|Velika vas|Vinje pri Moravčah|Vrhpolje pri Moravčah|Zalog pri Kresnicah|Zalog pri Moravčah|Zgornja Dobrava|Zgornja Javoršica|Zgornje Koseze|Zgornji Prekar|Zgornji Tuštanj|Češnjice pri Moravčah 1698 100% 0 515 0 313 0 0 1362 18%
Moravske Toplice |Andrejci|Berkovci|Bogojina|Bukovnica|Filovci|Fokovci|Ivanci|Ivanjševci|Ivanovci|Kančevci|Krnci|Lončarovci|Lukačevci|Martjanci|Mlajtinci|Moravske Toplice|Motvarjevci|Noršinci|Pordašinci|Prosenjakovci|Ratkovci|Sebeborci|Selo|Središče|Suhi Vrh|Tešanovci|Vučja Gomila|Čikečka vas 3170 100% 0 3596 0 2697 0 0 365 85%
Mozirje |Brezje|Dobrovlje pri Mozirju|Lepa Njiva|Ljubija|Loke pri Mozirju|Mozirje|Radegunda|Šmihel nad Mozirjem 1365 100% 0 472 0 306 0 0 1059 22%
Murska Sobota |Bakovci|Krog|Kupšinci|Markišavci|Murska Sobota|Nemčavci|Polana|Pušča|Rakičan|Satahovci|Veščica|Černelavci 5190 100% 0 5795 0 4487 0 0 703 86%
Muta |Gortina|Mlake|Muta|Pernice|Sv. Jernej nad Muto|Sv. Primož nad Muto 926 100% 0 921 0 610 0 0 316 65%
Naklo |Bistrica|Cegelnica|Gobovce|Malo Naklo|Naklo|Okroglo|Podbrezje|Polica|Spodnje Duplje|Strahinj|Zadraga|Zgornje Duplje|Žeje 1563 100% 0 265 0 179 0 0 1384 11%
Nazarje |Brdo|Dobletina|Kokarje|Lačja vas|Nazarje|Potok|Prihova|Pusto Polje|Rovt pod Menino|Spodnje Kraše|Volog|Zavodice|Čreta pri Kokarjah|Šmartno ob Dreti|Žlabor 787 100% 0 121 0 52 0 0 735 6%
Nova Gorica |Ajševica|Banjšice|Bate|Branik|Brdo|Budihni|Dornberk|Draga|Dragovica|Gradišče nad Prvačino|Grgar|Grgarske Ravne|Kromberk|Lazna|Loke|Lokovec|Lokve|Nemci|Nova Gorica|Osek|Ozeljan|Pedrovo|Podgozd|Potok pri Dornberku|Preserje|Pristava|Prvačina|Ravnica|Rožna Dolina|Saksid|Solkan|Spodnja Branica|Stara Gora|Steske|Sveta Gora|Tabor|Trnovo|Vitovlje|Voglarji|Zalošče|Čepovan|Šempas|Šmaver|Šmihel 7978 100% 126 7231 0 4004 10 0 3276 50%
Novo mesto |Birčna vas|Boričevo|Brezje|Brezovica pri Stopičah|Daljni Vrh|Dobovo|Dolenja vas|Dolenje Grčevje|Dolenje Kamenje|Dolenje Karteljevo|Dolenje Lakovnice|Dolenji Suhadol|Dolnja Težka Voda|Dolž|Gabrje|Golušnik|Gorenje Grčevje|Gorenje Kamence|Gorenje Kamenje|Gorenje Karteljevo|Gorenje Kronovo|Gorenje Lakovnice|Gorenje Mraševo|Gorenji Suhadol|Gornja Težka Voda|Gumberk|Herinja vas|Hrib pri Orehku|Hrušica|Hudo|Iglenik|Jama|Jelše pri Otočcu|Jugorje|Jurna vas|Konec|Koroška vas|Koti|Križe|Kuzarjev Kal|Laze|Leskovec|Lešnica|Lutrško selo|Mala Cikava|Male Brusnice|Mali Cerovec|Mali Orehek|Mali Podljuben|Mali Slatnik|Mihovec|Novo mesto|Otočec|Paha|Pangrč Grm|Petane|Petelinjek|Plemberk|Podgrad|Potov Vrh|Prečna|Pristava|Rajnovšče|Rakovnik pri Birčni vasi|Ratež|Sela pri Ratežu|Sela pri Zajčjem Vrhu|Sela pri Štravberku|Sevno|Smolenja vas|Srebrniče|Srednje Grčevje|Stopiče|Stranska vas|Suhor|Travni Dol|Trška Gora|Uršna sela|Velike Brusnice|Veliki Cerovec|Veliki Orehek|Veliki Podljuben|Veliki Slatnik|Verdun|Vinja vas|Vrh pri Ljubnu|Vrh pri Pahi|Vrhe|Zagrad pri Otočcu|Zajčji Vrh pri Stopičah|Češča vas|Črešnjice|Črmošnjice pri Stopičah|Šentjošt|Škrjanče pri Novem mestu|Štravberk|Ždinja vas|Žihovo selo 10048 100% 0 3381 0 2613 0 0 7435 26%
Odranci |Odranci 517 100% 0 512 0 469 0 0 48 90%
Oplotnica |Božje|Brezje pri Oplotnici|Dobriška vas|Dobrova pri Prihovi|Gorica pri Oplotnici|Koritno|Kovaški Vrh|Lačna Gora|Malahorna|Markečica|Okoška Gora|Oplotnica|Pobrež|Prihova|Raskovec|Straža pri Oplotnici|Ugovec|Zgornje Grušovje|Zlogona Gora|Zlogona vas|Čadram 1361 100% 0 1644 0 924 0 0 437 67%
Ormož |Bresnica|Cerovec Stanka Vraza|Cvetkovci|Dobrava|Dobrovščak|Drakšl|Frankovci|Gomila pri Kogu|Hajndl|Hardek|Hermanci|Hujbar|Hum pri Ormožu|Ivanjkovci|Jastrebci|Kajžar|Kog|Krčevina|Lahonci|Lačaves|Lešnica|Lešniški Vrh|Libanja|Litmerk|Loperšice|Lunovec|Mali Brebrovnik|Mihalovci|Mihovci pri Veliki Nedelji|Miklavž pri Ormožu|Ormož|Osluševci|Pavlovci|Pavlovski Vrh|Podgorci|Preclava|Pušenci|Ritmerk|Runeč|Senešci|Sodinci|Spodnji Ključarovci|Stanovno|Strezetina|Strjanci|Strmec pri Ormožu|Svetinje|Trgovišče|Trstenik|Velika Nedelja|Veliki Brebrovnik|Veličane|Vinski Vrh|Vitan|Vičanci|Vodranci|Vuzmetinci|Zasavci|Šardinje|Žerovinci|Žvab 4848 100% 0 4273 0 2389 0 0 2309 49%
Osilnica |Belica|Bezgarji|Bezgovica|Bosljiva Loka|Grintovec pri Osilnici|Križmani|Ložec|Malinišče|Mirtoviči|Osilnica|Padovo pri Osilnici|Papeži|Podvrh|Ribjek|Sela|Spodnji Čačič|Strojiči|Zgornji Čačič|Žurge 228 100% 0 32 0 6 0 0 222 2%
Pesnica |Dolnja Počehova|Dragučova|Drankovec|Flekušek|Gačnik|Jareninski Dol|Jareninski Vrh|Jelenče|Kušernik|Ložane|Mali Dol|Pernica|Pesnica pri Mariboru|Pesniški Dvor|Polička vas|Polički Vrh|Počenik|Ranca|Ročica|Slatenik|Spodnje Dobrenje|Spodnje Hlapje|Spodnji Jakobski Dol|Vajgen|Vosek|Vukovje|Vukovski Dol|Vukovski Vrh|Zgornje Hlapje|Zgornji Jakobski Dol 2676 100% 0 1029 0 496 0 0 2106 18%
Piran |Dragonja|Lucija|Nova vas nad Dragonjo|Padna|Parecag|Piran|Portorož|Seča|Sečovlje|Strunjan|Sv. Peter 4971 100% 535 4365 0 3199 175 0 1597 64%
Pivka |Buje|Dolnja Košana|Drskovče|Gornja Košana|Gradec|Juršče|Kal|Klenik|Mala Pristava|Nadanje selo|Narin|Neverke|Nova Sušica|Palčje|Parje|Petelinje|Pivka|Ribnica|Selce|Slovenska vas|Stara Sušica|Suhorje|Trnje|Velika Pristava|Volče|Zagorje|Čepno|Šilentabor|Šmihel 1990 100% 0 711 0 580 0 0 1410 29%
Podčetrtek |Brezovec pri Polju|Cmereška Gorca|Golobinjek ob Sotli|Gostinca|Imeno|Imenska Gorca|Jerčin|Lastnič|Nezbiše|Olimje|Pecelj|Podčetrtek|Polje ob Sotli|Prelasko|Pristava pri Lesičnem|Pristava pri Mestinju|Roginska Gorca|Rudnica|Sedlarjevo|Sela|Sodna vas|Sv. Ema|Verače|Vidovica|Virštanj|Vonarje 1654 100% 0 206 0 124 0 0 1530 7%
Podlehnik |Dežno pri Podlehniku|Gorca|Jablovec|Kozminci|Ložina|Podlehnik|Rodni Vrh|Sedlašek|Spodnje Gruškovje|Stanošina|Strajna|Zakl|Zgornje Gruškovje 1085 100% 0 273 0 115 0 0 922 10%
Podvelka |Brezno|Janževski Vrh|Javnik|Kozji Vrh|Lehen na Pohorju|Ožbalt|Podvelka|Rdeči Breg - del|Spodnja Kapla|Vurmat - del|Zgornja Kapla 780 100% 0 584 0 338 0 0 442 43%
Poljčane |Brezje pri Poljčanah|Globoko ob Dravinji|Hrastovec pod Bočem|Krasna|Križeča vas|Ljubično|Lovnik|Lušečka vas|Modraže|Novake|Podboč|Poljčane|Spodnja Brežnica|Spodnje Poljčane|Stanovsko|Studenice|Zgornje Poljčane|Čadramska vas 1610 100% 1 169 0 111 1 0 1498 6%
Polzela |Andraž nad Polzelo|Breg pri Polzeli|Dobrič|Ločica ob Savinji|Orova vas|Podvin pri Polzeli|Polzela|Založe 1946 100% 0 679 0 326 0 0 1620 16%
Postojna |Belsko|Brezje pod Nanosom|Bukovje|Dilce|Gorenje|Goriče|Grobišče|Hrašče|Hrenovice|Hruševje|Koče|Landol|Liplje|Lohača|Mala Brda|Mali Otok|Malo Ubeljsko|Matenja vas|Orehek|Planina|Postojna|Predjama|Prestranek|Rakitnik|Rakulik|Razdrto|Sajevče|Slavina|Slavinje|Stara vas|Strane|Strmca|Studenec|Studeno|Velika Brda|Veliki Otok|Veliko Ubeljsko|Zagon|Šmihel pod Nanosom|Žeje 3675 100% 0 2675 0 2139 0 0 1536 58%
Prebold |Dolenja vas|Kaplja vas|Latkova vas|Marija Reka|Matke|Prebold|Sv. Lovrenc|Šešče pri Preboldu 1455 100% 0 1012 0 621 0 0 834 42%
Preddvor |Bašelj|Breg ob Kokri|Hraše pri Preddvoru|Hrib|Kokra|Mače|Možjanca|Nova vas|Potoče|Preddvor|Spodnja Bela|Srednja Bela|Tupaliče|Zgornja Bela 1193 100% 0 115 0 81 0 0 1112 6%
Prevalje |Belšak|Breznica|Dolga Brda|Jamnica|Kot pri Prevaljah|Leše|Lokovica|Poljana|Prevalje|Stražišče|Suhi Vrh|Zagrad|Šentanel 1544 100% 0 808 0 437 0 0 1107 28%
Ptuj |Grajena|Grajenščak|Kicar|Krčevina pri Vurbergu|Mestni Vrh|Pacinje|Podvinci|Ptuj|Spodnji Velovlek|Spuhlja 6550 100% 0 4451 0 2891 0 0 3659 44%
Puconci |Beznovci|Bodonci|Bokrači|Brezovci|Dankovci|Dolina|Gorica|Kuštanovci|Lemerje|Mačkovci|Moščanci|Otovci|Pečarovci|Poznanovci|Predanovci|Prosečka vas|Puconci|Puževci|Strukovci|Vadarci|Vaneča|Zenkovci|Šalamenci 2489 100% 0 2922 0 2217 0 0 272 89%
Rače-Fram |Brezula|Fram|Ješenca|Kopivnik|Loka pri Framu|Morje|Planica|Podova|Požeg|Ranče|Rače|Spodnja Gorica|Zgornja Gorica|Šestdobe 2642 100% 44 1681 0 1031 23 0 1588 39%
Radeče |Brunk|Brunška Gora|Dobrava|Goreljce|Hotemež|Jagnjenica|Jelovo|Log pri Vrhovem|Loška Gora|Močilno|Njivice|Obrežje|Počakovo|Prapretno|Radeče|Rudna vas|Stari Dvor|Svibno|Vrhovo|Zagrad|Zavrate|Čimerno|Žebnik 1463 100% 0 275 0 124 0 0 1339 8%
Radenci |Boračeva|Hrastje-Mota|Hrašenski Vrh|Janžev Vrh|Kapelski Vrh|Kobilščak|Kocjan|Melanjski Vrh|Murski Vrh|Murščak|Okoslavci|Paričjak|Radenci|Radenski Vrh|Rački Vrh|Rihtarovci|Spodnji Kocjan|Turjanci|Turjanski Vrh|Zgornji Kocjan|Šratovci|Žrnova 1922 100% 0 3109 0 1621 0 0 301 84%
Radlje ob Dravi |Brezni Vrh|Dobrava|Radelca|Radlje ob Dravi|Remšnik|Spodnja Orlica|Spodnja Vižinga|Sv. Anton na Pohorju|Sv. Trije Kralji|Vas|Vuhred|Zgornja Vižinga|Zgornji Kozji Vrh|Št. Janž pri Radljah 1701 100% 0 1993 0 894 0 0 807 52%
Radovljica |Begunje na Gorenjskem|Brda|Brezje|Brezovica|Dobravica|Dobro Polje|Dvorska vas|Globoko|Gorica|Hlebce|Hraše|Kamna Gorica|Kropa|Lancovo|Lesce|Lipnica|Ljubno|Mišače|Mlaka|Mošnje|Nova vas pri Lescah|Noše|Otoče|Ovsiše|Peračica|Podnart|Poljče|Poljšica pri Podnartu|Posavec|Praproše|Prezrenje|Radovljica|Ravnica|Rovte|Slatna|Spodnja Dobrava|Spodnja Lipnica|Spodnji Otok|Srednja Dobrava|Srednja vas|Studenčice|Vošče|Vrbnje|Zadnja vas|Zaloše|Zapuže|Zgornja Dobrava|Zgornja Lipnica|Zgornji Otok|Zgoša|Češnjica pri Kropi|Črnivec 5013 100% 0 2468 0 1880 0 0 3133 37%
Ravne na Koroškem |Brdinje|Dobrije|Koroški Selovec|Kotlje|Navrški Vrh|Podgora|Podkraj|Preški Vrh|Ravne na Koroškem|Sele - del|Stražišče|Strojna|Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem - del|Uršlja Gora|Zelen Breg 2107 100% 0 1243 0 620 0 0 1487 29%
Razkrižje |Gibina|Kopriva|Razkrižje|Veščica|Šafarsko|Šprinc 480 100% 0 982 0 460 0 0 20 95%
Rečica ob Savinji |Dol-Suha|Grušovlje|Homec|Nizka|Poljane|Rečica ob Savinji|Spodnja Rečica|Spodnje Pobrežje|Trnovec|Varpolje|Zgornje Pobrežje|Šentjanž 763 100% 0 81 0 53 0 0 710 6%
Renče-Vogrsko |Bukovica|Dombrava|Oševljek|Renče|Vogrsko|Volčja Draga 1451 100% 29 1926 0 1397 0 0 54 96%
Ribnica |Andol|Blate|Breg pri Ribnici na Dolenjskem|Breže|Brinovščica|Bukovec pri Poljanah|Bukovica|Dane|Dolenja vas|Dolenje Podpoljane|Dolenji Lazi|Dule|Finkovo|Gašpinovo|Gorenje Podpoljane|Gorenji Lazi|Goriča vas|Graben|Grebenje|Grič|Grčarice|Grčarske Ravne|Hojče|Hrovača|Hudi Konec|Jelenov Žleb|Junčje|Jurjevica|Kot pri Rakitnici|Kot pri Ribnici|Krnče|Levstiki|Lipovec|Makoše|Marolče|Maršiči|Nemška vas|Ortnek|Otavice|Perovo|Praproče|Prigorica|Pugled pri Karlovici|Pusti Hrib|Rakitnica|Ribnica|Rigelj pri Ortneku|Sajevec|Slatnik|Sušje|Sv. Gregor|Velike Poljane|Vintarji|Vrh pri Poljanah|Zadniki|Zadolje|Zapuže pri Ribnici|Zlati Rep|Črnec|Črni Potok pri Velikih Laščah|Škrajnek|Žlebič|Žukovo 2810 100% 0 716 0 474 0 0 2336 16%
Ribnica na Pohorju |Hudi Kot|Josipdol|Ribnica na Pohorju|Zgornja Orlica|Zgornji Janževski Vrh|Zgornji Lehen na Pohorju 446 100% 0 520 0 272 0 0 174 60%
Rogaška Slatina |Brestovec|Brezje pri Podplatu|Cerovec pod Bočem|Ceste|Drevenik|Gabrce|Gabrovec pri Kostrivnici|Gradiški Dol|Irje|Kamence|Kamna Gorca|Kačji Dol|Male Rodne|Nimno|Plat|Podplat|Podturn|Pristavica|Prnek|Rajnkovec|Ratanska vas|Rjavica|Rogaška Slatina|Spodnja Kostrivnica|Spodnje Negonje|Spodnje Sečovo|Spodnji Gabernik|Strmec pri Sv. Florijanu|Sv. Florijan|Tekačevo|Topole|Tržišče|Tuncovec|Velike Rodne|Vinec|Zagaj pod Bočem|Zgornja Kostrivnica|Zgornje Negonje|Zgornje Sečovo|Zgornji Gabernik|Čača vas 3521 100% 0 1132 0 498 0 0 3023 14%
Rogašovci |Fikšinci|Kramarovci|Nuskova|Ocinje|Pertoča|Rogašovci|Ropoča|Serdica|Sotina|Sveti Jurij|Večeslavci 1160 100% 0 1697 0 930 0 0 204 80%
Rogatec |Brezovec pri Rogatcu|Dobovec pri Rogatcu|Donačka Gora|Log|Rogatec|Sv. Jurij|Tlake|Trlično|Žahenberc 936 100% 0 424 0 348 0 0 588 37%
Ruše |Bezena|Bistrica ob Dravi|Fala|Lobnica|Log|Ruše|Smolnik 1760 100% 0 802 0 642 0 0 1118 36%
Šalovci |Budinci|Dolenci|Domanjševci|Markovci|Čepinci|Šalovci 757 100% 0 823 0 609 0 0 148 80%
Selnica ob Dravi |Fala|Gradišče na Kozjaku|Janževa Gora|Selnica ob Dravi|Spodnja Selnica|Spodnji Boč|Spodnji Slemen|Sv. Duh na Ostrem vrhu|Veliki Boč|Vurmat - del|Zgornja Selnica|Zgornji Boč|Zgornji Slemen - del|Črešnjevec ob Dravi 1493 100% 0 858 0 381 0 0 1112 25%
Semič |Blatnik pri Črmošnjicah|Brezje pri Rožnem Dolu|Brezje pri Vinjem Vrhu|Brezova Reber|Brezovica pri Črmošnjicah|Brstovec|Cerovec pri Črešnjevcu|Gornje Laze|Gradnik|Hrib pri Cerovcu|Hrib pri Rožnem Dolu|Kal|Komarna vas|Krupa|Krvavčji Vrh|Lipovec|Maline pri Štrekljevcu|Moverna vas|Nestoplja vas|Omota|Oskoršnica|Osojnik|Planina|Podreber|Potoki|Praprot|Praproče|Preloge|Pribišje|Pugled|Rožni Dol|Sela pri Vrčicah|Semič|Sodji Vrh|Sovinek|Sredgora|Srednja vas|Starihov Vrh|Stranska vas pri Semiču|Trebnji Vrh|Vinji Vrh pri Semiču|Vrčice|Črešnjevec pri Semiču|Črmošnjice|Štrekljevec 1602 100% 0 199 0 196 0 0 1385 12%
Šempeter-Vrtojba |Vrtojba|Šempeter pri Gorici 1825 100% 0 2435 0 1751 0 0 74 95%
Šenčur |Hotemaže|Luže|Milje|Olševek|Prebačevo|Srednja vas pri Šenčurju|Trboje|Visoko|Voglje|Voklo|Šenčur|Žerjavka 2481 100% 0 404 0 326 0 0 2155 13%
Šentilj |Ceršak|Cirknica|Jurjevski Dol|Kaniža|Kozjak pri Ceršaku|Kresnica|Plodršnica|Selnica ob Muri|Sladki Vrh|Spodnja Velka|Srebotje|Stara Gora pri Šentilju|Svečane|Trate|Vranji Vrh|Zgornja Velka|Zgornje Dobrenje|Zgornje Gradišče|Zgornji Dražen Vrh|Šentilj v Slovenskih goricah|Šomat|Štrihovec 2696 100% 0 1875 0 1204 0 0 1492 44%
Šentjernej |Apnenik|Brezje pri Šentjerneju|Breška vas|Cerov Log|Dobravica|Dolenja Brezovica|Dolenja Stara vas|Dolenje Gradišče pri Šentjerneju|Dolenje Mokro Polje|Dolenje Vrhpolje|Dolenji Maharovec|Drama|Drča|Gorenja Brezovica|Gorenja Gomila|Gorenja Stara vas|Gorenje Gradišče pri Šentjerneju|Gorenje Mokro Polje|Gorenje Vrhpolje|Gorenji Maharovec|Groblje pri Prekopi|Gruča|Hrastje|Hrvaški Brod|Imenje|Javorovica|Ledeča vas|Loka|Mali Ban|Mihovica|Mihovo|Mršeča vas|Orehovica|Ostrog|Polhovica|Prapreče pri Šentjerneju|Pristava pri Šentjerneju|Pristavica|Rakovnik|Razdrto|Roje|Sela pri Šentjerneju|Tolsti Vrh|Veliki Ban|Volčkova vas|Vratno|Vrbovce|Vrh pri Šentjerneju|Zameško|Zapuže|Čadraže|Čisti Breg|Šentjakob|Šentjernej|Šmalčja vas|Šmarje|Žerjavin|Žvabovo 2650 100% 0 125 0 45 0 0 2206 1%
Šentjur |Bezovje pri Šentjurju|Bobovo pri Ponikvi|Boletina|Botričnica|Brdo|Brezje ob Slomu|Bukovje pri Slivnici|Cerovec|Dobje pri Lesičnem|Dobovec pri Ponikvi|Dobrina|Dole|Dolga Gora|Doropolje|Dramlje|Drobinsko|Golobinjek pri Planini|Gorica pri Slivnici|Goričica|Grobelno - del|Grušce|Hotunje|Hrastje|Hruševec|Hrušovje|Jakob pri Šentjurju|Jarmovec|Javorje|Jazbin Vrh|Jazbine|Jelce|Kalobje|Kameno|Kostrivnica|Košnica|Krajnčica|Krivica|Laze pri Dramljah|Loka pri Žusmu|Lokarje|Loke pri Planini|Lopaca|Lutrje|Marija Dobje|Okrog|Osredek|Ostrožno pri Ponikvi - del|Paridol|Planina pri Sevnici|Planinca|Planinska vas|Planinski Vrh|Pletovarje|Podgaj|Podgrad|Podlešje|Podlog pod Bohorjem|Podpeč nad Marofom|Podpeč pri Šentvidu|Podvine|Ponikva|Ponkvica|Prapretno|Primož pri Šentjurju|Proseniško|Rakitovec|Razbor|Repno|Rifnik|Sele|Slatina pri Ponikvi|Slivnica pri Celju|Sotensko pod Kalobjem|Spodnje Slemene|Srževica|Stopče|Straška Gorca|Straža na Gori|Svetelka|Tajhte|Tratna ob Voglajni|Tratna pri Grobelnem|Trno|Trnovec pri Dramljah|Trška Gorca|Turno|Uniše|Vejice|Vezovje|Visoče|Vodice pri Kalobju|Vodice pri Slivnici|Vodruž|Voduce|Vodule|Voglajna|Vrbno|Zagaj pri Ponikvi|Zalog pod Uršulo|Zgornje Selce|Zgornje Slemene|Zlateče pri Šentjurju|Črnolica|Šedina|Šentjur|Šentvid pri Planini|Šibenik|Žegar 6976 100% 0 1714 0 840 0 0 6059 12%
Šentrupert |Bistrica|Brinje|Dolenje Jesenice|Draga pri Šentrupertu|Gorenje Jesenice|Hom|Hrastno|Kamnje|Kostanjevica|Mali Cirnik pri Šentjanžu|Okrog|Prelesje|Rakovnik pri Šentrupertu|Ravne nad Šentrupertom|Ravnik|Roženberk|Slovenska vas|Straža|Trstenik|Vesela Gora|Vrh|Zabukovje|Zaloka|Šentrupert|Škrljevo 1239 100% 0 7 0 2 0 0 1237 0%
Sevnica |Apnenik pri Boštanju|Arto|Birna vas|Blanca|Boštanj|Breg|Brezje|Brezovo|Budna vas|Cerovec|Dedna Gora|Dolenji Boštanj|Dolnje Brezovo|Dolnje Impolje|Dolnje Orle|Drožanje|Drušče|Gabrijele|Gabrje|Gornje Brezovo|Gornje Impolje|Gornje Orle|Goveji Dol|Hinjce|Hinje|Hudo Brezje|Jablanica|Jelovec|Jeperjek|Kal pri Krmelju|Kamenica|Kamenško|Kaplja vas|Kladje nad Blanco|Kladje pri Krmelju|Koludrje|Kompolje|Konjsko|Krajna Brda|Križ|Križišče|Krmelj|Krsinji Vrh|Laze pri Boštanju|Ledina|Leskovec v Podborštu|Log|Loka pri Zidanem Mostu|Lončarjev Dol|Lukovec|Mala Hubajnica|Malkovec|Marendol|Metni Vrh|Mrtovec|Mrzla Planina|Novi Grad|Okroglice|Orehovo|Orešje nad Sevnico|Osredek pri Hubajnici|Osredek pri Krmelju|Otavnik|Pavla vas|Pečje|Pijavice|Podboršt|Podgorica|Podgorje ob Sevnični|Podvrh|Poklek nad Blanco|Polje pri Tržišču|Ponikve pri Studencu|Preska|Prešna Loka|Primož|Radež|Radna|Razbor|Račica|Rogačice|Rovišče pri Studencu|Selce nad Blanco|Sevnica|Skrovnik|Slančji Vrh|Slap|Spodnje Mladetiče|Spodnje Vodale|Srednik|Stržišče|Studenec|Svinjsko|Telče|Telčice|Trnovec|Trščina|Tržišče|Velika Hubajnica|Veliki Cirnik|Vranje|Vrh pri Boštanju|Vrhek|Zabukovje nad Sevnico|Zavratec|Zgornje Mladetiče|Zgornje Vodale|Znojile pri Studencu|Čanje|Čelovnik|Češnjice|Šentjanž|Šentjur na Polju|Škovec|Šmarčna|Štajngrob|Žigrski Vrh|Žirovnica|Žurkov Dol 6864 100% 0 2411 0 1598 0 0 5129 23%
Sežana |Avber|Bogo|Brestovica pri Povirju|Brje pri Koprivi|Dane pri Sežani|Dobravlje|Dol pri Vogljah|Dolenje|Dutovlje|Filipčje Brdo|Godnje|Gorenje pri Divači|Gradišče pri Štjaku|Gradnje|Grahovo Brdo|Griže|Hribi|Jakovce|Kazlje|Kopriva|Kosovelje|Krajna vas|Kregolišče|Kreplje|Križ|Krtinovica|Lipica|Lokev|Mahniči|Majcni|Merče|Nova vas|Orlek|Plešivica|Pliskovica|Podbreže|Poljane pri Štjaku|Ponikve|Povir|Prelože pri Lokvi|Pristava|Ravnje|Razguri|Raša|Sela|Selo|Senadolice|Sežana|Skopo|Stomaž|Tabor|Tomaj|Tublje pri Komnu|Utovlje|Veliki Dol|Veliko Polje|Voglje|Vrabče|Vrhovlje|Šepulje|Šmarje pri Sežani|Štjak|Štorje|Žirje 4269 100% 0 2604 0 2181 0 0 2088 51%
Škocjan |Bučka|Dobrava pri Škocjanu|Dobruška vas|Dolenje Dole|Dolenje Radulje|Dolnja Stara vas|Dule|Gabrnik|Gorenje Dole|Gorenje Radulje|Goriška Gora|Goriška vas pri Škocjanu|Gornja Stara vas|Grmovlje|Hrastulje|Hudenje|Jarčji Vrh|Jelendol|Jerman Vrh|Klenovik|Male Poljane|Mačkovec pri Škocjanu|Močvirje|Osrečje|Ruhna vas|Segonje|Stara Bučka|Stopno|Stranje pri Škocjanu|Tomažja vas|Velike Poljane|Zaboršt|Zagrad|Zalog pri Škocjanu|Zavinek|Zloganje|Čučja Mlaka|Škocjan|Štrit 1403 100% 0 380 0 247 0 0 1156 17%
Škofja Loka |Binkelj|Bodovlje|Breznica pod Lubnikom|Brode|Bukov Vrh nad Visokim|Bukovica|Bukovščica|Crngrob|Dorfarje|Draga|Forme|Gabrk|Gabrovo|Gabrška Gora|Godešič|Gorenja vas - Reteče|Gosteče|Grenc|Hosta|Knape|Kovski Vrh|Križna Gora|Lipica|Log nad Škofjo Loko|Moškrin|Na Logu|Papirnica|Pevno|Podpulfrca|Pozirno|Praprotno|Pungert|Puštal|Reteče|Rovte v Selški dolini|Sopotnica|Spodnja Luša|Staniše|Stara Loka|Stirpnik|Strmica|Suha|Sv. Andrej|Sv. Barbara|Sv. Duh|Sv. Lenart|Sv. Ožbolt|Sv. Petra Hrib|Sv. Tomaž|Sveti Florijan nad Škofjo Loko|Trata|Trnje|Valterski Vrh|Vešter|Vincarje|Virlog|Virmaše|Visoko pri Poljanah|Zgornja Luša|Zminec|Ševlje|Škofja Loka 5155 100% 0 6055 0 2584 0 0 2571 50%
Škofljica |Dole pri Škofljici|Drenik|Glinek|Gorenje Blato|Gradišče|Gumnišče|Klada|Lanišče|Lavrica|Orle|Pijava Gorica|Pleše|Reber pri Škofljici|Smrjene|Vrh nad Želimljami|Zalog pri Škofljici|Škofljica|Želimlje 3026 100% 0 1717 0 1243 0 0 1783 41%
Slovenj Gradec |Brda|Gmajna|Golavabuka|Gradišče|Graška Gora|Legen|Mislinjska Dobrava|Pameče|Podgorje|Raduše|Sele|Slovenj Gradec|Spodnji Razbor|Stari trg|Tomaška vas|Troblje|Turiška vas|Vodriž|Vrhe|Zgornji Razbor|Šmartno pri Slovenj Gradcu|Šmiklavž 4330 100% 0 2606 0 1392 0 0 2579 32%
Slovenska Bistrica |Bojtina|Brezje pri Slovenski Bistrici|Bukovec|Cezlak|Cigonca|Devina|Dolgi Vrh|Drumlažno|Farovec|Fošt|Frajhajm|Gabernik|Gaj|Gladomes|Hošnica|Ješovec|Jurišna vas|Kalše|Kebelj|Klopce|Korplje|Kostanjevec|Kot na Pohorju|Kovača vas|Kočno ob Ložnici|Kočno pri Polskavi|Križni Vrh|Laporje|Leskovec|Levič|Lokanja vas|Lukanja|Malo Tinje|Modrič|Nadgrad|Nova Gora nad Slovensko Bistrico|Ogljenšak|Ošelj|Planina pod Šumikom|Podgrad na Pohorju|Pokoše|Pragersko|Preloge|Prepuž|Pretrež|Radkovec|Razgor pri Žabljeku|Rep|Ritoznoj|Sele pri Polskavi|Sevec|Slovenska Bistrica|Smrečno|Spodnja Ložnica|Spodnja Nova vas|Spodnja Polskava|Spodnje Prebukovje|Stari Log|Tinjska Gora|Trnovec pri Slovenski Bistrici|Turiška vas na Pohorju|Urh|Veliko Tinje|Videž|Vinarje|Visole|Vrhloga|Vrhole pri Laporju|Zgornja Bistrica|Zgornja Brežnica|Zgornja Ložnica|Zgornja Nova vas|Zgornja Polskava|Zgornje Prebukovje|Črešnjevec|Šentovec|Šmartno na Pohorju|Žabljek|Vrhole pri Slovenskih Konjicah 8403 100% 0 4547 0 2960 0 0 5301 35%
Slovenske Konjice |Bezina|Blato|Brdo|Breg pri Konjicah|Brezje pri Ločah|Dobrava pri Konjicah|Dobrnež|Draža vas|Gabrovlje|Gabrovnik|Kamna Gora|Klokočovnik|Koble|Kolačno|Konjiška vas|Kraberk|Lipoglav|Ličenca|Loče|Mali Breg|Mlače|Nova vas pri Konjicah|Novo Tepanje|Ostrožno pri Ločah|Penoje|Perovec|Petelinjek pri Ločah|Podob|Podpeč ob Dravinji|Polene|Preloge pri Konjicah|Prežigal|Selski Vrh|Slovenske Konjice|Sojek|Spodnja Pristava|Spodnje Grušovje|Spodnje Laže|Spodnje Preloge|Spodnji Jernej|Stare Slemene|Strtenik|Suhadol|Sveti Jernej|Tepanje|Tepanjski Vrh|Tolsti Vrh|Vešenik|Zbelovo|Zbelovska Gora|Zeče|Zgornja Pristava|Zgornje Laže|Škalce|Škedenj|Špitalič pri Slovenskih Konjicah|Štajerska vas|Žiče 4553 100% 0 1818 0 1025 0 0 3432 22%
Šmarje pri Jelšah |Babna Brda|Babna Gora|Babna Reka|Beli Potok pri Lembergu|Belo|Bezgovica|Bobovo pri Šmarju|Bodrež|Bodrišna vas|Brecljevo|Brezje pri Lekmarju|Bukovje v Babni Gori|Cerovec pri Šmarju|Dol pri Pristavi|Dol pri Šmarju|Dragomilo|Dvor|Gaj|Globoko pri Šmarju|Gornja vas|Grliče|Grobelce|Grobelno - del|Hajnsko|Jazbina|Jerovska vas|Ješovec pri Šmarju|Kamenik|Konuško|Koretno|Korpule|Kristan Vrh|Krtince|Laše|Lekmarje|Lemberg pri Šmarju|Lipovec|Mala Pristava|Mestinje|Močle|Nova vas pri Šmarju|Orehovec|Pečica|Pijovci|Platinovec|Polžanska Gorca|Polžanska vas|Predel|Predenca|Preloge pri Šmarju|Pustike|Rakovec|Senovica|Sladka Gora|Sotensko pri Šmarju|Spodnja Ponkvica|Spodnje Mestinje|Spodnje Selce|Spodnje Tinsko|Stranje|Strtenica|Sveti Štefan|Topolovec|Vinski Vrh pri Šmarju|Vodenovo|Vrh|Vršna vas|Zadrže|Zastranje|Završe pri Grobelnem|Zgornje Tinsko|Zibika|Zibiška vas|Šentvid pri Grobelnem|Šerovo|Škofija|Šmarje pri Jelšah 3957 100% 0 1538 0 770 0 0 3148 19%
Šmarješke Toplice |Bela Cerkev|Brezovica|Dol pri Šmarjeti|Dolenje Kronovo|Draga|Družinska vas|Gorenja vas pri Šmarjeti|Gradenje|Grič pri Klevevžu|Hrib|Koglo|Mala Strmica|Orešje|Radovlja|Sela|Sela pri Zburah|Strelac|Vinica pri Šmarjeti|Vinji Vrh|Zbure|Čelevec|Šmarjeta|Šmarješke Toplice|Žaloviče 1586 100% 0 490 0 278 0 0 1308 17%
Šmartno ob Paki |Gavce|Gorenje|Mali Vrh|Paška vas|Podgora|Rečica ob Paki|Skorno|Slatina|Veliki Vrh|Šmartno ob Paki 1141 100% 0 239 0 86 0 0 1055 7%
Šmartno pri Litiji |Bogenšperk|Bukovica pri Litiji|Cerovica|Dolnji Vrh|Dragovšek|Dvor|Gornji Vrh|Gozd-Reka|Gradiške Laze|Gradišče-K. o. Grad. in Polj.|Gradišče pri Litiji|Jablaniške Laze|Jablaniški Potok|Jastrebnik|Javorje|Jelša|Ježce|Ježni Vrh|Kamni Vrh pri Primskovem|Koške Poljane|Leskovica pri Šmartnem|Liberga|Lupinica|Mala Kostrevnica|Mala Štanga|Mihelca|Mišji Dol|Mulhe|Obla Gorica|Podroje|Poljane pri Primskovem|Preska nad Kostrevnico|Primskovo|Razbore-K. o. Ježni Vrh|Račica|Riharjevec|Selšek|Sevno|Spodnja Jablanica|Stara Gora pri Velikem Gabru|Velika Kostrevnica|Velika Štanga|Vinji Vrh|Vintarjevec|Višnji Grm|Volčja Jama|Vrata|Zagrič|Zavrstnik|Zgornja Jablanica|Črni Potok|Šmartno pri Litiji|Štangarske Poljane|Ščit 1885 100% 0 156 0 92 0 0 1793 4%
Sodražica |Betonovo|Brlog - del|Globel|Janeži|Jelovec|Kotel|Kračali|Kržeti|Lipovšica|Male Vinice|Nova Štifta|Novi Pot|Petrinci|Podklanec|Preska|Ravni Dol|Sinovica|Sodražica|Travna Gora|Vinice|Zamostec|Zapotok|Žimarice 882 100% 0 118 0 69 0 0 813 7%
Solčava |Logarska Dolina|Podolševa|Robanov Kot|Solčava 218 100% 0 22 0 15 0 0 203 6%
Šoštanj |Bele Vode|Družmirje|Florjan|Gaberke|Lokovica|Ravne|Skorno pri Šoštanju|Topolšica|Zavodnje|Šentvid pri Zavodnju|Šoštanj 2229 100% 0 45 0 21 0 0 2104 0%
Središče ob Dravi |Godeninci|Grabe|Obrež|Središče ob Dravi|Šalovci 756 100% 0 899 0 721 0 0 35 95%
Starše |Brunšvik|Loka|Marjeta na Dravskem polju|Prepolje|Rošnja|Starše|Trniče|Zlatoličje 1374 100% 0 140 0 120 0 0 1254 8%
Štore |Draga|Javornik|Kanjuce|Kompole|Laška vas pri Štorah|Ogorevc|Pečovje|Prožinska vas|Svetina|Svetli Dol|Šentjanž nad Štorami|Štore 1078 100% 0 24 0 8 0 0 1070 0%
Straža |Dolnje Mraševo|Drganja sela|Jurka vas|Loke|Podgora|Potok|Prapreče pri Straži|Rumanja vas|Straža|Vavta vas|Zalog 1404 100% 0 254 0 136 0 0 1268 9%
Sveta Ana |Dražen Vrh - del|Froleh|Kremberk|Krivi Vrh|Ledinek|Lokavec|Rožengrunt|Sv. Ana v Slovenskih goricah|Zgornja Bačkova|Zgornja Ročica|Zgornja Ščavnica|Žice 791 100% 0 413 0 217 0 0 574 27%
Sveta Trojica v Slovenskih goricah |Gočova|Osek|Spodnja Senarska|Spodnje Verjane|Sv. Trojica v Slovenskih goricah|Zgornja Senarska|Zgornje Verjane|Zgornji Porčič 807 100% 0 586 0 387 0 0 420 47%
Sveti Andraž v Slovenskih goricah |Drbetinci|Gibina|Hvaletinci|Novinci|Rjavci|Slavšina|Vitomarci 435 100% 0 30 0 9 0 0 426 2%
Sveti Jurij ob Ščavnici |Biserjane|Blaguš|Bolehnečici|Brezje|Dragotinci|Gabrc|Galušak|Grabonoš|Grabšinci|Jamna|Kokolajnščak|Kočki Vrh|Kraljevci|Kupetinci|Kutinci|Mali Moravščak|Rožički Vrh|Selišči|Slaptinci|Sovjak|Stanetinci|Stara Gora|Sveti Jurij ob Ščavnici|Terbegovci|Čakova|Ženik|Žihlava 1305 100% 0 960 0 428 0 0 860 32%
Sveti Jurij v Slovenskih goricah |Jurovski Dol|Malna|Spodnji Gasteraj|Srednji Gasteraj|Varda|Zgornje Partinje|Zgornji Gasteraj|Žitence 749 100% 0 113 0 69 0 0 680 9%
Sveti Tomaž |Bratonečice|Gornji Ključarovci|Gradišče|Hranjigovci|Koračice|Mala vas pri Ormožu|Mezgovci|Pršetinci|Rakovci|Rucmanci|Savci|Sejanci|Senik|Senčak|Sveti Tomaž|Trnovci|Zagorje 873 100% 0 632 0 307 0 0 566 35%
Tabor |Kapla|Loke|Miklavž pri Taboru|Ojstriška vas|Pondor|Tabor|Črni Vrh 617 100% 0 2 0 2 0 0 615 0%
Tišina |Borejci|Gederovci|Gradišče|Krajna|Murski Petrovci|Murski Črnci|Petanjci|Rankovci|Sodišinci|Tišina|Tropovci|Vanča vas 1334 100% 0 1571 0 1093 0 0 96 81%
Tolmin |Bača pri Modreju|Bača pri Podbrdu|Bukovski Vrh|Daber|Dolenja Trebuša|Dolgi Laz|Dolje|Drobočnik|Gabrje|Gorenja Trebuša|Gorenji Log|Gorski Vrh|Grahovo ob Bači|Grant|Grudnica|Hudajužna|Idrija pri Bači|Kal|Kamno|Kanalski Lom|Klavže|Kneške Ravne|Kneža|Koritnica|Kozaršče|Kozmerice|Kuk|Lisec|Ljubinj|Logaršče|Loje|Modrej|Modrejce|Most na Soči|Obloke|Petrovo Brdo|Pečine|Podbrdo|Podmelec|Polje|Poljubinj|Ponikve|Porezen|Postaja|Prapetno|Prapetno Brdo|Roče|Rut|Sela nad Podmelcem|Sela pri Volčah|Selce|Selišče|Slap ob Idrijci|Stopnik|Stržišče|Temljine|Tolmin|Tolminske Ravne|Tolminski Lom|Trtnik|Volarje|Volčanski Ruti|Volče|Zadlaz-Čadrg|Zadlaz-Žabče|Zakraj|Zatolmin|Znojile|Čadrg|Čiginj|Šentviška Gora|Žabče 4389 100% 0 1110 0 806 0 0 3583 18%
Trbovlje |Dobovec|Gabrsko|Klek|Ključevica|Knezdol|Ojstro|Ostenk|Planinska vas|Prapreče - del|Retje nad Trbovljami|Sveta Planina|Trbovlje|Vrhe - del|Završje|Čebine|Čeče - del|Škofja Riža|Župa 2709 100% 0 523 0 374 0 0 2335 13%
Trebnje |Artmanja vas|Arčelca|Babna Gora|Belšinja vas|Benečija|Bič|Blato|Breza|Cesta|Dečja vas|Dobrava|Dobravica pri Velikem Gabru|Dobrnič|Dol pri Trebnjem|Dolenja Dobrava|Dolenja Nemška vas|Dolenja vas pri Čatežu|Dolenje Kamenje pri Dobrniču|Dolenje Medvedje selo|Dolenje Ponikve|Dolenje Selce|Dolenji Podboršt pri Trebnjem|Dolenji Podšumberk|Dolenji Vrh|Dolga Njiva pri Šentlovrencu|Dolnje Prapreče|Goljek|Gombišče|Gorenja Dobrava|Gorenja Nemška vas|Gorenja vas|Gorenja vas pri Čatežu|Gorenje Kamenje pri Dobrniču|Gorenje Medvedje selo|Gorenje Ponikve|Gorenje Selce|Gorenji Podboršt pri Veliki Loki|Gorenji Podšumberk|Gorenji Vrh pri Dobrniču|Gorica na Medvedjeku|Gornje Prapreče|Gradišče pri Trebnjem|Grič pri Trebnjem|Grm|Grmada|Hudeje|Iglenik pri Veliki Loki|Jezero|Kamni Potok|Knežja vas|Korenitka|Korita|Kriška Reber|Križ|Krtina|Krušni Vrh|Kukenberk|Lipnik|Lisec|Log pri Žužemberku|Lokve pri Dobrniču|Lukovek|Luža|Mala Loka|Mala Ševnica|Male Dole pri Stehanji vasi|Mali Gaber|Mali Videm|Martinja vas|Mačji Dol|Mačkovec|Medvedjek|Meglenik|Mrzla Luža|Muhabran|Občine|Odrga|Orlaka|Pekel|Pluska|Podlisec|Potok|Preska pri Dobrniču|Primštal|Pristavica pri Velikem Gabru|Razbore|Račje selo|Rdeči Kal|Replje|Repče|Reva|Rihpovec|Rodine pri Trebnjem|Roje pri Čatežu|Roženpelj|Rožni Vrh|Sejenice|Sela pri Šumberku|Stehanja vas|Stranje pri Dobrniču|Stranje pri Velikem Gabru|Studenec|Svetinja|Trebanjski Vrh|Trebnje|Trnje|Vavpča vas pri Dobrniču|Vejar|Velika Loka|Velika Ševnica|Velike Dole|Veliki Gaber|Veliki Videm|Volčja Jama|Vrbovec|Vrhovo pri Šentlovrencu|Vrhtrebnje|Vrtače|Zagorica pri Dobrniču|Zagorica pri Velikem Gabru|Zagorica pri Čatežu|Zavrh|Zidani Most|Čatež|Češnjevek|Šahovec|Šentlovrenc|Škovec|Šmaver|Štefan pri Trebnjem|Žabjek|Železno|Žubina 4877 100% 0 914 0 541 0 0 4261 11%
Trnovska vas |Biš|Bišečki Vrh|Ločič|Sovjak|Trnovska vas|Trnovski Vrh|Črmlja 490 100% 0 555 0 313 0 0 177 63%
Tržič |Bistrica pri Tržiču|Brdo|Breg ob Bistrici|Brezje pri Tržiču|Dolina|Gozd|Grahovše|Hudi Graben|Hudo|Hušica|Jelendol|Kovor|Križe|Leše|Loka|Lom pod Storžičem|Novake|Paloviče|Podljubelj|Popovo|Potarje|Pristava|Retnje|Ročevnica|Sebenje|Senično|Slap|Spodnje Vetrno|Tržič|Vadiče|Visoče|Zgornje Vetrno|Zvirče|Čadovlje pri Tržiču|Žiganja vas 3312 100% 0 1390 0 611 0 0 2581 18%
Trzin |Trzin 1200 100% 1 560 0 420 1 0 779 35%
Turnišče |Gomilica|Nedelica|Renkovci|Turnišče 1051 100% 0 1036 0 968 0 0 83 92%
Velenje |Arnače|Bevče|Hrastovec|Janškovo selo|Kavče|Laze|Lipje|Lopatnik|Lopatnik pri Velenju|Ložnica|Paka pri Velenju|Paški Kozjak|Pirešica|Plešivec|Podgorje|Podkraj pri Velenju|Prelska|Silova|Velenje|Vinska Gora|Črnova|Šenbric|Škale|Škalske Cirkovce|Šmartinske Cirkovce 5009 100% 0 834 0 720 0 0 4289 14%
Velika Polana |Brezovica|Mala Polana|Velika Polana 503 100% 0 633 0 462 0 0 41 91%
Velike Lašče |Adamovo|Bane|Bavdek|Borovec pri Karlovici|Boštetje|Brankovo|Brlog - del|Bukovec|Centa|Dednik|Dolenje Kališče|Dolnje Retje|Dolščaki|Dvorska vas|Gorenje Kališče|Gornje Retje|Gradež|Gradišče|Grm|Hlebče|Hrustovo|Jakičevo|Javorje|Kaplanovo|Karlovica|Knej|Kot pri Veliki Slevici|Krkovo pri Karlovici|Krvava Peč|Kukmaka|Laporje|Laze|Logarji|Lužarji|Mala Slevica|Male Lašče|Mali Ločnik|Mali Osolnik|Marinčki|Mački|Medvedjek|Mohorje|Naredi|Opalkovo|Osredek|Pečki|Plosovo|Podhojni Hrib|Podkogelj|Podkraj|Podlog|Podsmreka pri Velikih Laščah|Podstrmec|Podulaka|Podžaga|Polzelo|Poznikovo|Prazniki|Prhajevo|Prilesje|Purkače|Pušče|Rašica|Rob|Rupe|Sekirišče|Selo pri Robu|Sloka Gora|Srnjak|Srobotnik pri Velikih Laščah|Stope|Strletje|Strmec|Tomažini|Turjak|Ulaka|Uzmani|Velika Slevica|Velike Lašče|Veliki Ločnik|Veliki Osolnik|Vrh|Zgonče|Četež pri Turjaku|Škamevec|Škrlovica|Ščurki|Žaga 1819 100% 0 399 0 259 0 0 1526 14%
Veržej |Banovci|Bunčani|Veržej 504 100% 0 473 0 437 0 0 67 86%
Videm |Barislovci|Belavšek|Berinjak|Dolena|Dravci|Dravinjski Vrh|Gradišče|Jurovci|Lancova vas|Ljubstava|Majski Vrh|Mala Varnica|Pobrežje|Popovci|Repišče|Sela|Skorišnjak|Soviče|Spodnji Leskovec|Strmec pri Leskovcu|Trdobojci|Trnovec|Tržec|Vareja|Velika Varnica|Veliki Okič|Videm pri Ptuju|Zgornja Pristava|Zgornji Leskovec|Šturmovci 2515 100% 0 998 0 580 0 0 1935 23%
Vipava |Duplje|Erzelj|Goče|Gradišče pri Vipavi|Hrašče|Lozice|Lože|Manče|Nanos|Orehovica|Podbreg|Podgrič|Podnanos|Podraga|Poreče|Sanabor|Slap|Vipava|Vrhpolje|Zemono 1936 100% 0 857 0 655 0 0 1162 33%
Vitanje |Brezen|Hudinja|Ljubnica|Paka|Spodnji Dolič|Stenica|Vitanje|Vitanjsko Skomarje 729 100% 0 81 0 48 0 0 439 6%
Vodice |Bukovica pri Vodicah|Dobruša|Dornice|Koseze|Polje pri Vodicah|Povodje|Repnje|Selo pri Vodicah|Skaručna|Torovo|Utik|Vesca|Vodice|Vojsko|Zapoge|Šinkov Turn 1525 100% 0 899 0 586 0 0 939 38%
Vojnik |Arclin|Beli Potok pri Frankolovem|Bezenškovo Bukovje|Bezovica|Bovše|Brdce|Dedni Vrh pri Vojniku|Dol pod Gojko|Frankolovo|Gabrovec pri Dramljah|Globoče|Gradišče pri Vojniku|Homec|Hrastnik|Hrenova|Ilovca|Ivenca|Jankova|Kladnart|Koblek|Konjsko|Landek|Lemberg pri Novi Cerkvi|Lešje|Lindek|Lipa pri Frankolovem|Male Dole|Nova Cerkev|Novake|Podgorje pod Čerinom|Polže|Pristava|Rakova Steza|Razdelj|Razgor|Razgorce|Rove|Selce|Socka|Straža pri Dolu|Straža pri Novi Cerkvi|Stražica|Tomaž nad Vojnikom|Trnovlje pri Socki|Velika Raven|Verpete|Vine|Vizore|Višnja vas|Vojnik|Zabukovje|Zlateče|Čreškova|Črešnjevec|Črešnjice|Želče 3186 100% 0 647 0 384 0 0 2777 12%
Vransko |Brode|Jeronim|Limovce|Ločica pri Vranskem|Prapreče|Prekopa|Selo pri Vranskem|Stopnik|Tešova|Vologa|Vransko|Zahomce|Zajasovnik - del|Zaplanina|Čeplje|Čreta 905 100% 0 479 0 314 0 0 591 34%
Vrhnika |Bevke|Bistra|Blatna Brezovica|Drenov Grič|Jamnik|Jerinov Grič|Lesno Brdo|Mala Ligojna|Marinčev Grič|Mirke|Mizni Dol|Padež|Podlipa|Pokojišče|Prezid|Sinja Gorica|Smrečje|Stara Vrhnika|Strmica|Trčkov Grič|Velika Ligojna|Verd|Vrhnika|Zaplana|Zavrh pri Borovnici 4389 100% 0 1847 0 1200 0 0 3094 27%
Vuzenica |Dravče|Sv. Primož na Pohorju|Sv. Vid|Vuzenica|Šentjanž nad Dravčami 792 100% 0 617 0 397 0 0 395 50%
Zagorje ob Savi |Blodnik|Borje|Borje pri Mlinšah|Borovak pri Podkumu|Brezje|Breznik|Briše|Dobrljevo|Dolenja vas|Dolgo Brdo pri Mlinšah|Družina|Golče|Gorenja vas|Hrastnik pri Trojanah|Izlake|Jablana|Jarše|Jelenk|Jelševica|Jesenovo|Kal|Kandrše - del|Kisovec|Kolk|Kolovrat|Kostrevnica|Kotredež|Log pri Mlinšah|Loke pri Zagorju|Mali Kum|Medija|Mlinše|Mošenik|Orehovica|Osredek|Padež|Podkraj pri Zagorju|Podkum|Podlipovica|Polšina|Potoška vas|Požarje|Prapreče - del|Ravenska vas|Ravne pri Mlinšah|Razbor pri Čemšeniku|Razpotje|Rodež|Rove|Rovišče|Rtiče|Ržiše|Selo pri Zagorju|Senožeti|Sopota|Spodnji Šemnik|Strahovlje|Tirna|Vidrga|Vine|Vrh|Vrh pri Mlinšah|Vrhe - del|Zabava|Zabreznik|Zagorje ob Savi|Zavine|Zgornji Prhovec|Znojile|Čemšenik|Čolnišče|Šemnik|Šentgotard|Šentlambert|Šklendrovec|Špital|Žvarulje 3887 100% 0 565 0 272 0 0 3532 6%
Žalec |Arja vas|Brnica|Dobriša vas|Drešinja vas|Galicija|Gotovlje|Griže|Grče|Hramše|Kale|Kasaze|Levec|Liboje|Ložnica pri Žalcu|Mala Pirešica|Migojnice|Novo Celje|Pernovo|Petrovče|Podkraj|Podlog v Savinjski dolini|Podvin|Pongrac|Ponikva pri Žalcu|Ruše|Spodnje Grušovlje|Spodnje Roje|Studence|Velika Pirešica|Vrbje|Zabukovica|Zalog pri Šempetru|Zaloška Gorica|Zavrh pri Galiciji|Zgornje Grušovlje|Zgornje Roje|Šempeter v Savinjski dolini|Žalec|Železno 6394 100% 0 1065 0 692 0 0 5402 10%
Zavrč |Belski Vrh|Drenovec|Gorenjski Vrh|Goričak|Hrastovec|Korenjak|Pestike|Turški Vrh|Zavrč 848 100% 0 214 0 121 0 0 727 14%
Železniki |Davča|Dolenja vas|Dražgoše|Golica|Kališe|Lajše|Martinj Vrh|Ojstri Vrh|Osojnik|Podlonk|Podporezen|Potok|Prtovč|Ravne|Rudno|Selca|Smoleva|Spodnja Sorica|Spodnje Danje|Studeno|Topolje|Torka|Zabrdo|Zabrekve|Zala|Zali Log|Zgornja Sorica|Zgornje Danje|Železniki 1731 100% 0 184 0 178 0 0 1485 10%
Žetale |Dobrina|Kočice|Nadole|Čermožiše|Žetale 550 100% 0 213 0 110 0 0 334 20%
Žiri |Brekovice|Breznica pri Žireh|Goropeke|Izgorje|Jarčja Dolina|Koprivnik|Ledinica|Mrzli Vrh|Opale|Osojnica|Podklanec|Ravne pri Žireh|Račeva|Selo|Sovra|Zabrežnik|Žiri|Žirovski Vrh 1492 100% 0 1079 0 951 0 0 535 63%
Žirovnica |Breg|Breznica|Doslovče|Moste|Rodine|Selo pri Žirovnici|Smokuč|Vrba|Zabreznica|Žirovnica 1381 100% 0 56 0 24 0 0 1357 1%
Zreče |Bezovje nad Zrečami|Boharina|Bukovlje|Dobrovlje|Gorenje pri Zrečah|Gornja vas|Gračič|Koroška vas na Pohorju|Križevec|Lipa|Loška gora pri Zrečah|Mala gora|Osredek pri Zrečah|Padeški Vrh|Planina na Pohorju|Polajna|Radana vas|Resnik|Rogla|Skomarje|Spodnje Stranice|Stranice|Zabork|Zlakova|Zreče|Čretvež|Črešnova 1952 100% 2 887 0 511 2 0 1439 26%
Žužemberk |Boršt pri Dvoru|Brezova Reber pri Dvoru|Budganja vas|Dešeča vas|Dolnji Ajdovec|Dolnji Kot|Dolnji Križ|Drašča vas|Dvor|Gornji Ajdovec|Gornji Kot|Gornji Križ|Gradenc|Hinje|Hrib pri Hinjah|Jama pri Dvoru|Klečet|Klopce|Lazina|Lašče|Lopata|Mali Lipovec|Malo Lipje|Mačkovec pri Dvoru|Pleš|Plešivica|Podgozd|Podlipa|Poljane pri Žužemberku|Prapreče|Prevole|Ratje|Reber|Sadinja vas pri Dvoru|Sela pri Ajdovcu|Sela pri Hinjah|Srednji Lipovec|Stavča vas|Trebča vas|Veliki Lipovec|Veliko Lipje|Vinkov Vrh|Visejec|Vrh pri Hinjah|Vrh pri Križu|Vrhovo pri Žužemberku|Zafara|Zalisec|Šmihel pri Žužemberku|Žužemberk|Žvirče 2240 100% 0 371 0 284 0 0 1956 12%
Slovenia TOTAL: 567767 100% 6903 275305 0 184720 1426 0 338108 32%